Sekretariát

Jozef LIBA
Jozef LIBA
Generálny sekretár
+421 2/49256 106
+421 907 980 951
Gábor ASVÁNYI
Gábor ASVÁNYI
Výkonný riaditeľ
+421 903 584 992
Športové a metodické oddelenie
Roman BUČEK
Roman BUČEK
Riaditeľ pre športy
+421 2/49256 109
+421 907 980 944
Boris DEMETER
Boris DEMETER
Odborný pracovník pre športy
+421 2/49256 110
Roman HANZEL
Roman HANZEL
Odborný pracovník pre športy
+421 2/49256 108
+421 917 905 248
Právne oddelenie
Patrik HRBEK
Patrik HRBEK
Riaditeľ právneho oddelenia
+421 911 090 490
Ekonomické a personálne oddelenie
Iveta LEDNICKÁ
Iveta LEDNICKÁ
Riaditeľka pre ekonomiku
Katarína FEKETEOVÁ
Katarína FEKETEOVÁ
Odborná pracovníčka pre ekonomiku
Anna MARKOVÁ
Anna MARKOVÁ
Odborná pracovníčka pre ekonomiku
Júlia TÓTHOVÁ
Júlia TÓTHOVÁ
Odborná pracovníčka pre ekonomiku
Andrea KVAŠŇOVSKÁ
Andrea KVAŠŇOVSKÁ
Odborná pracovníčka pre ekonomiku
nic
Martina HACAJOVÁ
Odborná pracovníčka pre ekonomiku
Mediálne oddelenie
Ľubomír SOUČEK
Ľubomír SOUČEK
Riaditeľ mediálneho oddelenia
Ján ŠILLER
Ján ŠILLER
Mediálny manažér
Andrej GALICA
Andrej GALICA
Mediálny manažér
Oddelenie medzinárodných vzťahov
Petra GANTNEROVÁ
Petra GANTNEROVÁ
Riaditeľka oddelenia medzinárodných vzťahov
+421 2/49256 131
+421 915 499 856
Oddelenie olympizmu
Ivana MOTOLÍKOVÁ
Ivana MOTOLÍKOVÁ
Riaditeľka oddelenia olympizmu
odborná pracovníčka pre výchovu a vzdelanie
+421 2/49256 119
+421 907 980 945
Silvia REMIAŠOVÁ
Silvia REMIAŠOVÁ
Odborná pracovníčka pre rozvoj aktivít v duchu olympizmu
+421 2/49256 107
+421 907 980 946
Administratíva a vnútorná správa
Vidor BORSIG
Vidor BORSIG
Odborný pracovník pre vnútornú správu
Marta ŠPINEROVÁ
Marta ŠPINEROVÁ
Odborná asistentka
Veronika GALBAVÁ
Veronika GALBAVÁ
Odborná asistentka prezidenta, generálneho sekretára a výkonného riaditeľa
Slovenské olympijské a športové múzeum
Zdenka LETENAYOVÁ
Zdenka LETENAYOVÁ
riaditeľka múzea
+421 911 474 127
[email protected]
Xénia SITARČÍKOVÁ
Xénia SITARČÍKOVÁ
odborná pracovníčka pre múzejnú činnosť
+421 911 474 127
[email protected]
Viliam KARÁCSONY
Viliam KARÁCSONY
Odborný pracovník pre múzejnú činnosť
+421 911 474 127
[email protected]