Sustainability strategy 2030
Sustainability strategy 2030

The Executive Board of the Slovak Olympic and Sports Committee approved on September 9, 2021 the Sustainability strategy 2030. The strategy defines 69 measures within five main focus areas - workplace, events, infrastructure, education and communication. It was created in cooperation with the National Olympic Commmittee and Sports Confederation of Denmark within the project As Sustainable as Possible that is co-financed through the Erasmus+ programme of EU.

Prevziať8.36 MB
Stratégia udržateľnosti 2030
Stratégia udržateľnosti 2030

Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru schválil dňa 9. septembra 2021 Stratégiu udržateľnosti 2030. Stratégia má definovaných 69 opatrení v rámci piatich tematických oblastí - pracovné prostredie, podujatia, infraštruktúra, vzdelávanie a komunikácia. Vznikla v spolupráci s Národným olympijským výborom a športovou konfederáciou Dánska v rámci projektu As Sustainable as Possible (ASAP), ktorý je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+.

Prevziať8.12 MB
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia