Pracovné listy OVEP
Pracovné listy OVEP

Tento materiál ponúka sadu cvičení na rôzne olympijské témy a umožňuje tak účastníkom programu absolvovať rôzne kreatívne a inšpiratívne aktivity. Každý tematický výukový list je prispôsobený rôznym vekovým kategóriám účastníkov od primárneho stupňa až po maturantov.

Prevziať6.35 MB
Základy vzdelávania olympijských hodnôt
Základy vzdelávania olympijských hodnôt

Tento materiál je oficiálnym kľúčovým zdrojom informácií a vedomostí v rámci programu OVEP. Je zameraný na predstavenie princípov olympizmu a tém olympijského vzdelávania.

Prevziať14.63 MB
Playbook OVEP
Playbook OVEP

Tento materiál ponúka prehľad najmodernejších vyučovacích metód, ktorými je možné realizovať program OVEP. Materiál predstavuje rôzne pedagogické postupy a praktické príklady.

Prevziať2.5 MB
Plagát - Zimné olympijské hry
Plagát - Zimné olympijské hry
Prevziať785.83 KB
Plagát novoveké olympijské hry
Plagát - Novoveké olympijské hry
Prevziať922.75 KB
Plagát - Mílniky svetového športu
Plagát - Mílniky svetového športu
Prevziať1.56 MB
Plagát - Mílniky slovenského športu
Plagát - Mílniky slovenského športu
Prevziať1.14 MB
Plagát - Antické OH
Plagát - Antické OH
Prevziať1.1 MB
Plagát - Olympijské emblémy
Plagát - Olympijské emblémy
Prevziať2.65 MB
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Uhorsko a Československo
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Uhorsko a Československo
Prevziať1.2 MB
Plagát - naši olympijskí medailisti Slovensko
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Slovensko
Prevziať1.14 MB
Míľniky slovenského športu
Míľniky slovenského športu

V rámci komplexného Programu olympijskej výchovy vydal Slovenský olympijský a športový výbor s finančnou podporou Nadácie SOV v rámci edície Olympizmus v praxi. Autor textu: © Prof. PhDr. Ján Grexa, PhD.

Prevziať7.15 MB
Olympijské príbehy
Olympijské príbehy

Olympijské príbehy sú ako rozprávky Tisíc a jednej noci, je ich nespočetné množstvo, každý z príbehov má svoje neopakovateľné čaro a ponúka plejádu námetov na premýšľanie a dotváranie. 

Prevziať9.64 MB
Fair play v praxi
Fair play v praxi
Prevziať32.89 MB
Olympijské pracovné listy
Olympijské pracovné listy

Olympijská omaľovánka pre deti materských a základných škôl.

Prevziať31.82 MB
Olympijská abeceda
Olympijská abeceda
Prevziať24.64 MB
Volejbalový velikán Bohumil Golian
Volejbalový velikán Bohumil Golian
Prevziať6.8 MB
Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy
Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy
Prevziať5.5 MB
Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin
Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin
Prevziať4.45 MB
Zbornik z medzinárodnej konferencie
Zbornik z medzinárodnej konferencie
Prevziať1.25 MB
Míľniky svetového športu
Míľniky svetového športu
Prevziať4.44 MB
Míľniky svetového športu - verzia pre ZŠ
Míľniky svetového športu - verzia pre ZŠ
Prevziať2.64 MB
Novoveké olympijské hry
Novoveké olympijské hry
Prevziať12.05 MB
Novoveké olympijské hry - verzia pre ZŠ
Novoveké olympijské hry - verzia pre ZŠ
Prevziať5.08 MB
Aké boli antické olympijské hry
Aké boli antické olympijské hry
Prevziať4.56 MB
Aké boli antické olympijské hry - verzia pre ZŠ
Aké boli antické olympijské hry - verzia pre ZŠ
Prevziať3.55 MB
Naši olympijskí medailisti a olympionici
Naši olympijskí medailisti a olympionici
Prevziať15.73 MB
Teoretické a praktické východiská programu olympijskej výchovy
Teoretické a praktické východiská programu olympijskej výchovy
Prevziať841.82 KB
Olympijská abeceda
Olympijská abeceda
Prevziať3.04 MB
Olympijská výchova
Olympijská výchova
Prevziať1.39 MB
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri