Pracovné listy OVEP
Pracovné listy OVEP

Tento materiál ponúka sadu cvičení na rôzne olympijské témy a umožňuje tak účastníkom programu absolvovať rôzne kreatívne a inšpiratívne aktivity. Každý tematický výukový list je prispôsobený rôznym vekovým kategóriám účastníkov od primárneho stupňa základných škôl až po maturantov.

Prevziať6.35 MB
Playbook OVEP
Playbook OVEP

Tento materiál ponúka prehľad najmodernejších vyučovacích metód, ktorými je možné realizovať program OVEP. Predstavuje rôzne pedagogické postupy a praktické príklady. Tiež poukazuje na princípy uskutočňovania efektívneho hodnotového vzdelávania, vrátane príkladov plánovania, výuky a hodnotenia vzdelávacieho procesu v praxi.

Prevziať2.5 MB
Základy vzdelávania olympijských hodnôt
Základy vzdelávania olympijských hodnôt

Materiál je kľúčovým zdrojom informácií v rámci programu OVEP. Je zameraný na predstavenie princípov olympizmu a tém olympijského vzdelávania. Spája základné prvky olympijských hier, ako sú ceremoniály, symboly či umenie s výukou hodnôt. Podobne zapája napríklad témy rodovej rovnosti, trvalo udržateľného rozvoja či aktuálne otázky týkajúce sa mládeže.

Prevziať14.63 MB
Olympijská výchova 01
Olympijská výchova

Metodická príručka je užitočnou pomôckou v rámci olympijskej výchovy, ktorá poskytuje cenné informácie nielen o histórii antických a novovekých olympijských hier, ale tiež napríklad o filozofii olympizmu a jej hodnotách. Záver je venovaný samotnej olympijskej výchove a jej rôznym formám a možnostiam. 

Prevziať1.39 MB
Olympijské príbehy
Olympijské príbehy
Prevziať9.64 MB
Olympijská abeceda
Olympijská abeceda
Prevziať24.64 MB
Olympijské pracovné listy
Olympijské pracovné listy
Prevziať31.82 MB
Olympijská abeceda
Olympijská abeceda
Prevziať3.04 MB
Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin
Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin
Prevziať4.45 MB
Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy
Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy
Prevziať5.5 MB
Aké boli antické olympijské hry
Aké boli antické olympijské hry
Prevziať4.56 MB
Aké boli antické olympijské hry pre ZŠ
Aké boli antické olympijské hry - verzia pre ZŠ
Prevziať3.55 MB
Novoveké olympijské hry
Novoveké olympijské hry
Prevziať12.05 MB
Novoveké olympijské hry - verzia pre ZŠ
Novoveké olympijské hry - verzia pre ZŠ
Prevziať5.08 MB
Míľniky svetového športu
Míľniky svetového športu
Prevziať4.44 MB
Míľniky svetového športu - verzia pre ZŠ
Míľniky svetového športu - verzia pre ZŠ
Prevziať2.64 MB
Míľniky slovenského športu
Míľniky slovenského športu
Prevziať7.15 MB
Naši olympijskí medailisti a olympionici
Naši olympijskí medailisti a olympionici
Prevziať15.73 MB
Volejbalový velikán Bohumil Golian
Volejbalový velikán Bohumil Golian
Prevziať6.8 MB
Fair play v praxi
Fair play v praxi

Sme presvedčení, že šport má významný výchovný, kultúrny, sociálny, etický a aj ekonomický prínos pre spoločnosť. Jeho silný potenciál je pozitívne orientovaný. Avšak nie vždy a nie automaticky. Aj šport má svoju temnú, odvrátenú stranu, v ktorej sa darí podvodom, korupcii, dopingu, chuligánstvu, zneužívaniu detí a podobne. Neúmerná komercializácia, silné a jednostranné finančné záujmy, bujnejúci rasizmus a intolerancia sú motorom negatívnych javov v športe. Hnutie fair play je preto ako aktívny činiteľ boja proti uvedeným negatívnym javom veľmi potrebné. 

Prevziať32.89 MB
Plagát - Antické OH
Plagát - Antické OH
Prevziať1.1 MB
Plagát novoveké olympijské hry
Plagát - Novoveké olympijské hry
Prevziať12.13 MB
Plagát - Zimné olympijské hry
Plagát - Zimné olympijské hry
Prevziať785.83 KB
Plagát - Olympijské emblémy
Plagát - Olympijské emblémy
Prevziať2.65 MB
Plagát - Mílniky svetového športu
Plagát - Mílniky svetového športu
Prevziať1.56 MB
Plagát - Mílniky slovenského športu
Plagát - Mílniky slovenského športu
Prevziať1.14 MB
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Uhorsko a Československo
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Uhorsko a Československo
Prevziať1.2 MB
Naši olympijskí medailisti - Slovensko
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Slovensko
Prevziať1.01 MB
Zbornik z medzinárodnej konferencie
Zbornik z medzinárodnej konferencie
Prevziať1.25 MB
Teoretické a praktické východiská programu olympijskej výchovy
Teoretické a praktické východiská programu olympijskej výchovy
Prevziať841.82 KB
Aktivačné hry
Aktivačné hry
Prevziať1.93 MB
Zoznamovacie aktivity
Zoznamovacie aktivity
Prevziať1.92 MB
Radosť z úsilia - Bludisko
Radosť z úsilia - Bludisko
Prevziať1.92 MB
Rešpekt - Balóny
Rešpekt - Balóny
Prevziať1.91 MB
Rešpekt - Stoličky
Rešpekt - Stoličky
Prevziať1.91 MB
Fair play - Lotéria
Fair play - Lotéria
Prevziať1.91 MB
Snaha o výnimočnosť - Tenisová loptička
Snaha o výnimočnosť - Tenisová loptička
Prevziať1.95 MB
Rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou - Zmena miesta
Rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou - Zmena miesta
Prevziať1.91 MB
Ukážkové hodiny - Fair play
Ukážkové hodiny - Fair play
Prevziať1.94 MB
Ukážkové hodiny - Priateľstvo 1
Ukážkové hodiny - Priateľstvo 1
Prevziať1.92 MB
Ukážkové hodiny - Priateľstvo 2
Ukážkové hodiny - Priateľstvo 2
Prevziať1.99 MB
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia