Alexander Světlík

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Plávanie 200 m znak 30
Baku 2015
Slovensko
Plávanie 50 m znak 32
Baku 2015
Slovensko
Plávanie 100 m znak 44