Alica Javadová

Šport
Účasť
Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Atlanta 1996
SR
atletika skok do výšky 25