David Végh

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
SR
šerm fleuret 36