Michala Cellerová

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Singapur 2010
Slovensko
Šerm miešané družstvá 5
Singapur 2010
Slovensko
Šerm fleuret 7
Baku 2015
Slovensko
Šerm fleuret 34