František Forgács-Faczinek

Šport
Účasť
Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Štokholm 1912
Uhorsko
Atletika 800 m rozbeh
Štokholm 1912
Uhorsko
Atletika 1500 m rozbeh