István Lévai

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
SR
gréckorímske zápasenie do 66 kg B