Jana Labáková

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Moskva 1980
ČSSR
Športová gymnastika družstvo 4
Moskva 1980
ČSSR
Športová gymnastika prostné 6
Moskva 1980
ČSSR
Športová gymnastika preskok 7
Moskva 1980
ČSSR
Športová gymnastika viacboj 11