Anna Marejková

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Melbourne 1956
ČSR
Športová gymnastika kladina 4
Melbourne 1956
ČSR
Športová gymnastika družstvo 5