Jana Labáthová OLY

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Rio de Janeiro 2016
SR
synchronizované plávanie duo 22