Simona Barutová

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Synchronizované plávanie tímy 12
Baku 2015
Slovensko
Synchronizované plávanie voľná kombinácia družstiev 12