Do funkcie Young Change-Makera našej výpravy na OH mládeže 2018 v Buenos Aires VV SOV schválil lukostrelkyňu Alexandru Longovú

BRATISLAVA 8. septembra (SOV) – Slovenský olympijský výbor (SOV) vypísal 10. augusta výber adepta na výkon funkcie s anglickým názvom Young Change-Maker (YCM) počas olympijských hier mládeže (OHM) 2018 v argentínskom Buenos Aires. Ide o program Medzinárodného olympijského výboru (MOV), z minulosti známy pod názvom mladý ambasádor podujatia. Pozíciu YCM môže obsadiť každý národný olympijský výbor, ktorý bude v Buenos Aires reprezentovať aspoň päť športovcov.

 

Záujem o funkciu YCM prejavilo osem uchádzačov zo Slovenska. Keďže SOV musel MOV oznámiť svoju nomináciu do konca augusta, členovia výkonného výboru SOV po preštudovaní profilov jednotlivých kandidátov (ich životopisov a motivačných listov) hlasovali per rollam a na štvtkovom zasadnutí exekutíva SOV výsledky volieb len formálne potvrdila. Na funkciu Young-Change Makera našej výpravy na OH 2018 bola vybraná lukostrelkyňa Alexandra Longová, účastníčka OH 2016 v Riu de Janeiro, ale aj OH mládeže 2014 v Nankingu.

 

Výber Longovej ešte podlieha schválením Medzinárodným olympijským výborom. MOV oznámi SOV svoje rozhodnutie v priebehu októbra. MOV vyberie spomedzi všetkých YCM, ktorých nominujú národné olympijské výbory z celého sveta, spolu päťdesiat, ktorým v apríli 2018 umožní účasť na seminári pre YCM priamo v Buenos Aires. Ten sa uskutoční súbežne so seminárom šéfov misií.

 

Alexandra Longová získala vo voľbách per rollam nadpolovičný počet hlasov – sedem, pričom VV SOV má dvanásť členov. Z osmičky kandidátov bola jediná olympionička. Ďalšími uchádzačmi boli Denis Červenka, Katarína Jančeková, Lukáš Kendra, Michal Martiník, Tomáš Milan, Dávid Pavlík a Csilla Szomolaiová.
 
Na všetkých doterajších edíciách OH mládeže (letných aj zimných podujatí) mala slovenská výprava mladého ambasádora z radov bývalých špičkových športovcov (zhodou okolností v každom prípade išlo o ženu), pričom na celkom prvej edícii OHM v Singapure 2010 sa tejto funkcie výborne zhostila neskoršia olympijská medailistka v športovej streľbe a v súčasnosti členka MOV Danka Barteková. Po nej boli našimi mladými ambasádorkami zjazdárka Petra Gantnerová (ZOHM 2012 v Innsbrucku), bedmintonistka Monika Fašungová (OHM 2014 v Nankingu) a ďalšia zjazdárka Jana Gantnerová (ZOHM 2016 v Lillehammeri).


Úlohou YCM je pracovať s členmi výpravy zo svojej krajiny na OH mládeže nielen počas podujatia a pred ním, ale aj následne, a pomáhať im, aby sa vo svojom okolí stali „nositeľmi zmien“ (chang-makers). Priamo v Buenos Aires okrem iného budú podnecovať  mladých športovcov k aktívnej účasti na kultúrno-vzdelávacom programe OHM (Learn&Share) a celkove ich viesť k tomu, aby z účasti na tomto jedinečnom podujatí vyťažili pre svoj budúci (nielen športový) rozvoj čo najviac. SOV očakáva, že vybraná kandidátka zúročí nadobudnuté skúsenosti a v budúcnosti bude spolupracovať so SOV najmä pri realizácii projektov v oblasti vzdelávania a rozvoja olympizmu.

 

Počas OH mládeže, ktoré sa uskutočnia 6. – 18. októbra 2018, budú YCM riadnymi členmi výprav svojich národných olympijských výborov, ich cestovné a pobytové náklady však uhradí MOV.

Autor: Ľubomír Souček

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri