Šport a olympizmus
6 min. čítania

Allianz sa stal partnerom slovenských olympionikov a paralympionikov

Po celosvetovom olympijskom partnerstve prichádza spolupráca Allianzu a olympijského hnutia aj na lokálnej úrovni. Značka Allianz bude viditeľná pri komunikovaní aktivít Slovenského olympijského a športového výboru.

Allianz – Slovenská poisťovňa sa stala Hlavným partnerom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu (SOT). Spolupráca nadväzuje na dohodnuté 8-ročné celosvetové partnerstvo Allianzu s olympijským a paralympijským hnutím, ktoré odštartovalo v januári tohto roka. Allianz zároveň potvrdil ďalšiu spoluprácu so Slovenským paralympijským výborom (SPV). „Som veľmi hrdý, že po odštartovaní celosvetového partnerstva skupiny Allianz s olympijským a paralympijským hnutím prichádza spolupráca aj na lokálnej úrovni. Allianz sa tak bude môcť oveľa osobnejšie, aktívnejšie a autentickejšie zapojiť a podporiť konkrétne projekty a aktivity, ktoré Slovenský olympijský a športový výbor, ako aj Slovenský paralympijský výbor pripravuje. Som presvedčený, že vzájomné spojenie profesionality, inovatívnosti a zdieľanie spoločných hodnôt budú prínosom pre všetky strany,“ uviedol Todor Todorov, predseda predstavenstva Allianz - Slovenskej poisťovne.

Partnerstvo

Spojením sa s najsilnejšou značkou sveta na globálnej a lokálnej úrovni chce Allianz využiť obchodný potenciál, zvýšiť povedomie o značke Allianz, zaujať novú generáciu, posilniť angažovanosť a hrdosť medzi svojimi zamestnancami, ale aj stať sa „poisťovateľom športu“. „Tešíme sa, že v súčasnej náročnej dobe sa nám podarilo uzavrieť partnerstvo s Allianz - Slovenskou poisťovňou, ktorá už nie je vo svete olympizmu nováčik. Nadväzujeme na celosvetovú spoluprácu olympijského hnutia a skupiny Allianz. Spoločne so silnou značkou budeme podporovať rozvoj športu na Slovensku. Naše spojenie dodržuje základné princípy olympizmu, ktorými sú hrdosť, úcta, rešpekt, disciplína, dôvera a najmä fair play,“ povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

Celosvetové partnerstvo Allianz s olympijským a paralympijským hnutím potrvá od roku 2021 do roku 2028. Viac informácií nájdete na stránke Allianz.

V rámci lokálneho partnerstva Allianz zároveň nadviazal na spoluprácu so Slovenským paralympijským výborom, s ktorým poisťovňa úspešne spolupracuje už vyše 20 rokov. „Partnerstvo Allianz s Medzinárodným paralympijským hnutím trvá už od roku 2006. Na území Slovenska však Allianz a SPV úspešne spolupracujú viac ako 20 rokov. Je pre nás potešením, že naše partnerstvo pokračuje. Spolupráca s Allianzom a Nadáciou Allianz nám pomôže aj naďalej realizovať spoločné náročné projekty, ktoré nás v krátkom období čakajú, ako účasť na paralympijským hrách v Tokiu a zimných paralympijských hrách v Pekingu. Olympijské a paralympijské hnutie sa celosvetovo stále viac približujú nielen v organizácii olympijských a paralympijských hier, preto veríme, že silný spoločný partner akým je Allianz a jeho nadácia bude prínosom nielen pre rozvoj športu, ale aj dôležitým ambasádorom spoločných hodnôt,“ uviedol predseda SPV Ján Riapoš.

Podmienky partnerstva

Ako Hlavný partner je Allianz oprávnený spájať sa s logom SOŠV, SOT a SPV, používať olympijskú a paralympijskú symboliku na reklamné, propagačné a obchodné účely, pri komunikačných kampaniach či uverejňovať a zdieľať obsah s olympijskou tematikou a so športovcami na svojich sociálnych sieťach. Napríklad najnovšiu reklamnú kampaň zameranú na digitálne služby „Všetko sa dá, len treba sieť“ odštartoval  Allianz už s použitím globálnej olympijskej symboliky. „Veľmi ma teší, že Allianz ako hlavný partner SOŠV a SPV, bude bližšie k našim olympionikom, paralympionikom a športovcom. Budeme spolu s nimi prežívať všetky úspechy, ale aj neúspechy, keďže rovnako stojíme za našimi klientmi v dobrých, aj v zlých časoch. Radi by sme využili partnerstvo aj na propagovanie hodnôt olympizmu a paralympionizmu a podieľanie sa na spájaní ľudí prostredníctvom športu. U nás, v Allianzi, hovoríme, že všetko sa dá, len treba sieť a práve takúto sieť chceme pomôcť vytvárať. Sme oddaní myšlienke rozvíjať a podporovať šport a veríme, že spoločnými aktivitami v rámci partnerstva s SOŠV a SPV aj my prispejeme k jeho rozvoju a propagácii na Slovensku,“ uviedol riaditeľ odboru market manažmentu Allianz – Slovenskej poisťovne Jozef Kruppa.

Spojenie silných značiek

Spoločným partnerstvom bude zasa značka Allianz viditeľná na všetkých komunikačných nosičoch SOŠV a prezentovaná počas jej športových a kultúrnych podujatí, tlačových konferencií a ďalších aktivít. V rámci projektu Slovenský olympijský tím bude môcť Allianz pri svojich firemných aktivitách spolupracovať s vybranými športovcami. „Slovenský olympijský a športový výbor nepodporuje len vrcholový šport, ale aj športovanie detí a mládeže i fenomén športu pre všetkých. Naša spolupráca s Allianzom má preto oveľa hlbší zmysel. Úspechy slovenských športovcov podporené usilovnosťou a férovosťou sú pre našu verejnosť najlepšou inšpiráciou. Aj s podporou Allianzu budeme prinášať pre Slovensko zaujímavé projekty, ktoré budú rozvíjať šport naprieč celou spoločnosťou. Som nesmierne rada, že Allianz podporuje šport tak na medzinárodnej, ako aj na lokálnej úrovni,” uviedla marketingová riaditeľka Slovenského olympijského a športového výboru Kristína Czuczová.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je trhovým lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne strednej a východnej Európy

Vedeli ste, že...

  • v roku 2020 sme v ankete portálu android.sk získali titul Smart Poisťovňa 2020?
  • podľa ekonomického týždenníka Trend sme v roku 2019 obhájili titul poisťovňa roka?
  • sme v roku 2019 v ankete Fincentrum & TREND Hypotéka roka 2019 obhájili prvenstvá v poistení nehnuteľnosti a hypotéky
  • sme v roku 2019 opäť obhájili titul najlepšie komunikujúca poisťovňa v ankete Hermes Komunikátor roka 2019
  • sme sa v celoslovenskej ankete SIBAF® award stali najlepším poisťovateľom vozidiel v kategórií Havarijné poistenie a Poistenie občanov (majetok a zodpovednosť)?
  • Nadácia Allianz v roku 2020 darovala nemocniciam pľúcny ventinálor a 3 dezinfektory vzduchu na boj s ochorením Covid-19?
OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV