Šport a olympizmus
Bratislava
3 min. čítania

Dôležitá aktuálna výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR smerom k športovým zväzom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a SOŠV
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.
Foto
TASR/Jakub Kotian

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátny tajomník ministerstva pre šport Ivan Husár zaslali na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) ako strešnú organizáciu slovenského športu dôležitú aktuálnu výzvu, ktorú nás požiadali tlmočiť športovému hnutiu. Výzva sa viaže k aktuálnej situácii športového hnutia, ktoré takisto ako celá spoločnosť čelí hrozbe pandémie ochorenia COVID-19, a obsahuje významné posolstvá.

Text výzvy ministerstva, zabezpečujúceho štátnu starostlivosť o šport, zverejňujeme s drobnými redakčnými úpravami a so zvýraznením kľúčových posolstiev hrubším tónom písma:

„Vážení predstavitelia športových organizácií,

v týchto dňoch budeme posielať z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ďalšiu časť finančných prostriedkov pre športové zväzy. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, spôsobenú pandémiou COVID-19, si vás týmto dovoľujeme vyzvať, aby ste s poskytnutými prostriedkami hospodárili ešte zodpovednejšie, šetrnejšie a účelnejšie, ako inokedy.


Ak to vaše stanovy umožňujú, odporúčame vám vo vašich subjektoch uskutočniť mimoriadne zasadnutia najvyššieho orgánu formou „per rollam“. Odporúčame, aby ste si na zasadnutiach dohodli s členskou základňou určité limity, ktoré nebudete v tejto dobe prekračovať. Zároveň vás žiadame, aby ste sa pokúsili hľadať cesty, ako klubom, trénerom a hráčom finančne či inak pomôcť.

V najbližšom čase predložíme do Národnej rady SR potrebné legislatívne zmeny, mimoriadne - pre výnimočnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.


Akékoľvek ďalšie nápady, podnety a riešenia v tejto veci píšte na sekretariát SOŠV (na adresu [email protected]), kde ich zhromaždia a potom posunú nášmu ministerstvu. Následne spolu s rezortmi financií a hospodárstva budeme rokovať o nevyhnutných legislatívnych opatreniach a možnostiach, ktoré nám spoločne pomôžu zdolať krízu.

Dnešnú veľmi ťažkú situáciu musíme prekonať spoločne. Inak to nepôjde.  Krízové štáby štátu denne riešia problémy s koronavírusom SARS-CoV-2. Po intervenciách štátneho tajomníka pre šport v spolupráci so SOŠV a s ministrom hospodárstva sa podarilo zatiaľ sprístupniť aspoň vonkajšie športoviská. Naša odpoveď musí byť vo vzornom dodržiavaní hygienických predpisov a nariadení.


Nie je mysliteľné, aby sme my - športovci, ktorí chceme a dokážeme vyhrávať, niečo nezmyslene podceňovali. Sme silní a preto poďme príkladom. Športujme, ale majme na tvári rúška. Oplatí sa vydržať.

Vážení priatelia,

tešíme sa, že napriek mimoriadne zložitej ekonomickej situácii vláda Slovenskej republiky zatiaľ, aj vďaka našim požiadavkám, nepristúpila k nutnosti krátenia rozpočtu športu. Znamená to, že šport je pre spoločnosť dôležitý.

Pevne veríme, že krízovú situáciu, ktorou je postihnuté nielen Slovensko (a nielen Európa), naša ekonomika zvládne s minimálnymi zásahmi do rozpočtov zdravotníctva, školstva, vedy, kultúry, športu či ostatných rezortov.

Ak predsa časom príde k prípadnému zníženiu finančných prostriedkov v športe, budeme to musieť rešpektovať a veríme, že to aj zvládneme.“

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV