Šport a olympizmus
2 min. čítania

Fond na podporu športu pomôže prevádzkovateľom športovísk

Foto
FNPŠ

Od 15. do 31. mája sa prevádzkovatelia športovísk môžu uchádzať o preplatenie časti fixných nákladov, ktoré museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia, ako aj v čase po opätovnom spustení ich prevádzky v období pandémie COVID-19. Novú výzvu vypísal Fond na podporu športu.

Už skôr mohli o financie na zmiernenie následkov pandémie COVID-19 prostredníctvom FNPŠ žiadať profesionálne a amatérske športové kluby, teraz prichádzajú na rad prevádzkovatelia športovej infraštruktúry. Vyčlenených je pre nich 8 miliónov eur.

TEXT VÝZVY

Fond na podporu športu stanovil vo výzve presné podmienky

Cieľom výzvy je podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru prostredníctvom pokrytia časti fixných nákladov, ktoré tieto podniky museli vynaložiť v čase ich núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie prevádzok športovej infraštruktúry.

Podmienkou – okrem iného – je, aby prevádzkovateľ začal svoju hospodársku činnosť vykonávať najneskôr 31. augusta 2020, bol priamo dotknutý reštrikciami prijatými príslušnými orgánmi v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, a súčasne vykázal pokles čistého obratu o najmenej 40 %.

Žiadosti je potrebné podať do 31. mája

Subjekty budú môcť svoje žiadosti predkladať od 15. mája 2022 do 31. mája 2022 prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk. Okrem toho sú žiadatelia povinní zaslať žiadosť v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve a v elektronickom registračnom systéme Fondu na podporu športu aj v písomnej forme, či už v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu fondu, alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy.

Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV