Šport a olympizmus
4 min. čítania

Fond na podporu športu pošle na účty 78 profesionálnych športových klubov skoro 10 miliónov eur

TS FNPŠ

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí v Bratislave rozhodla o prerozdelení finančných prostriedkov určených na mimoriadnu podporu profesionálnym športovým klubom v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Úhrnom skoro 10 miliónov eur poputuje dohromady do 78 profesionálnych klubov, ktoré sa zapojili do výzvy na predkladanie žiadostí vypísanej ešte koncom augusta tohto roku.

Fond na podporu športu touto mimoriadnou podporu nadviazal na už poskytnutú pomoc z konca marca 2021, keď 31 profesionálnym športovým klubom pôsobiacim v najvyšších súťažiach vo futbale, ľadovom hokeji, volejbale, hádzanej a basketbale mužov i žien poskytol dohromady vyše 3,4 milióna eur.

Po skúsenostiach z jari sa Fond na podporu športu rozhodol upraviť podmienky uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí tak, aby bolo možné finančné prostriedky adresovať vyššiemu počtu profesionálnych športových klubov. Po náročných rokovaniach s Protimonopolným úradom SR a Európskou komisiou, ktoré boli úspešne zavŕšené novými schémami pomoci, tak pri súčasnej výzve už oprávnenými žiadateľmi neboli len tie profesionálne kluby, ktoré vykázali účtovnú stratu.

Výsledkom je, že 78 profesionálnym klubom bude vyplatených dohromady 9 623 724,14 eura, ktoré predstavujú personálne náklady na ich športovcov a športových odborníkov do výšky 1 650 eur na jednu osobu za jeden mesiac v oprávnenom období kalendárnych mesiacov január až jún 2021.

„Sme veľmi radi, že sa naše očakávania naplnili a podarilo sa nám v rámci tejto výzvy poskytnúť mimoriadnu podporu väčšiemu spektru profesionálnych športových klubov, obzvlášť 21 klubom ľadového hokeja v sume skoro 3,4 milióna eur,“ povedal predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan.

„V tejto súvislosti patrí veľká vďaka všetkým zainteresovaným subjektom na čele s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré na tento účel vyčlenilo v lete 2021 oproti pôvodne disponibilnej sume dodatočné zdroje vo výške 3 milióny eur. Osobitne sa chcem poďakovať aj Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá bola vykonávateľom tejto výzvy, Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a najmä kolegom z kancelárie fondu a členom odbornej komisie Profesionálny šport. Tá bola vytvorená zo zástupcov dotknutého sektora po prvej výzve práve za účelom ich participácie na príprave detailov nových pravidiel pre prvý polrok 2021 s cieľom pomôcť čo najväčšiemu počtu klubov.“

Schválenie mimoriadnej pomoci správnou radou ako najvyšším orgánom Fondu na podporu športu predstavuje najdôležitejší medzikrok v procese, na konci ktorého budú finančné prostriedky v dispozícii profesionálnych športových klubov.

„Už od štvrtka 11. novembra budú peniaze poukazované na účty úspešných žiadateľov, ktorí by ich tak mali mať k dispozícii do pár dní.“ prezradil Križan.

Spokojnosť po zasadnutí správnej rady Fondu na podporu športu vyjadril aj jej člen Ľudovít Jurinyi, ktorý je súčasne predsedom odbornej komisie fondu Profesionálny šport. „Pandémia ochorenia COVID-19 zásadným spôsobom zasiahla do života profesionálnych športových klubov, čo môžem potvrdiť aj zo svojej pozície predstaviteľa hokejového klubu HK Poprad. Profesionálne športové kluby totiž v priebehu prvého polroka 2021 fungovali nepretržite v štandardnom súťažnom režime, no bez prítomnosti divákov na tribúnach. To znamená, že súťaže aj naďalej prebiehali, hrali sa ligové zápasy, družstvá trénovali, no v dôsledku epidemických opatrení kluby prišli o významné príjmy zo vstupného od fanúšikov, obzvlášť v ľadovom hokeji. Pomoc poskytnutá Fondom na podporu športu tak predstavuje veľmi dôležitú finančnú injekciu pre profesionálny šport na Slovensku, ktorá prichádza práve v čase, keď sú mnohé okresy opäť v čiernej farbe. Verím, že finančné prostriedky pomôžu klubom preklenúť aktuálne náročné obdobie,“ prezradil Jurinyi.

OLOV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola