Šport a olympizmus
3 min. čítania

Liptovský Mikuláš je prvým mestom, ktoré má Memorandum o spolupráci s SOŠV

Prezident SOŠV Anton Siekel a primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč po podpise memoranda o spolupráci.
Foto
FB MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Liptovský Mikuláš sa stal prvým mestom v krajine, s ktorým predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru podpísali Memorandum o spolupráci. Slávnostný akt podpísania memoranda sa uskutočnil počas Galavečera k 90. výročiu organizovaného hokeja v meste Liptovský Mikuláš.

Signatári Memoranda deklarujú, že im záleží na rozvoji slovenského športu a slovenského olympijského a športového hnutia. Za najvýznamnejší prínos športu pre spoločnosť považujú jeho pozitívne výchovné, vzdelávacie, sociálne a motivačné pôsobenie na deti, mládež, dospelých a zdravotne znevýhodnených občanov.

Zodpovednosť za vytváranie športového prostredia

Signatári memoranda si uvedomujú zodpovednosť za vytváranie a kultiváciu spoločného športového prostredia, rozvíjanie športových možností, podieľanie sa na rozvoji telesnej výchovy a športu, na zefektívňovaní prípravy a uplatnení telovýchovných odborníkov či na zvyšovaní počtu športujúcej mládeže.

„Veľmi si ceníme, že Slovenský olympijský a športový výbor sa rozhodol spečatiť spoluprácu s Liptovským Mikulášom, ako prvým mestom na Slovensku, keďže doposiaľ sa memorandá podpisovali len so samosprávnymi krajmi. Mesto má všetky predpoklady, aby mohlo napĺňať ciele memoranda,“ poznamenal primátor Ján Blcháč.

„Slovenský olympijský a športový výbor sa dlhodobo snaží podieľať na budovaní podmienok pre všestranný rozvoj a podporu športových činností. Nezabúdame ani na rekreačné športové aktivity a kladieme dôraz na ich význam z pohľadu zdravia verejnosti. Snažíme sa motivovať k tomu aj samosprávy, ktoré sú významným podporovateľom športu na Slovensku. V meste Liptovský Mikuláš, ktoré vychovalo už mnohých úspešných športovcov a olympijských medailistov, sme našli partnera, s ktorým chceme spolupracovať pri plnení našich úloh. Spoločne môžeme ešte výraznejšie pomôcť športu v regióne celého Liptova,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

Liptovský Mikuláš – mesto olympijských víťazov

Liptovský Mikuláš dal Slovensku v ére jeho samostatnosti prvého olympijského víťaza Michala Martikána, ktorý uspel v roku 1996 v Atlante. Vtedajší Slovenský olympijský výbor udelil samospráve titul Mesto olympijských víťazov, ktorého odkaz dodnes napĺňa a používa. Aj ostatná slovenská olympijská víťazka Petra Vlhová totiž pochádza z Liptovského Mikuláša. Mesto ich a Elenu Kaliskú ocenilo čestným občianstvom.

Pri mikrofóne Michal Maritkán.
Pri mikrofóne Michal Martikán.
Foto
FB MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Mikulášska samospráva je známa širokou podporou či už individuálnych alebo kolektívnych športov. V meste na športovom poli vďaka tomu pôsobí vyše 150 klubov a združení. Tie formujú a vedú k športu tisícky ľudí od detí až po seniorov. Mesto Liptovský Mikuláš vytvára kvalitné podmienky pre šport neustálym budovaním a udržiavaním športovísk. Ročne vynakladá viac ako 1,5 milióna eur na prevádzku športovej infraštruktúry a podporu klubov, čo je približne päť percent rozpočtu. V meste navyše pôsobí Olympijský klub Liptova, ktorý je jeden z najaktívnejších svojho druhu na Slovensku.

Tagy
OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV