Šport a olympizmus
Lausanne
3 min. čítania

MOV znovu vyhlasuje program pre mladých športových lídrov, možno sa prihlásiť do 20. októbra

(sou)

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v septembri spustil proces podávania prihlášok prihlášky do šiestej edície programu MOV pre mladých športových lídrov (IOC Young Leaders). Cieľom programu, ktorý sa realizuje už od roku 2016, je podporiť mladých ľudí pri rozvoji a realizácii sociálnych projektov, využívajúcich šport na riešenie problémov vo svojich komunitách. Od roku 2017 projektu podporuje celosvetový olympijský partner Panasonic.

Každý mladý človek, ktorý chce využiť silu športu na pozitívnu zmenu vo svojej komunite, sa môže prihlásiť do 20. októbra 2022 a zaregistrovať sa na povinný počiatočný štvortýždňový vzdelávací kurz ako prvý krok v procese podávania prihlášok.

Po dokončení kurzu a na základe predloženej myšlienky projektu bude vybraných 25 mladých lídrov MOV. Tí budú môcť využívať komplexný štvorročný program, ktorý im poskytne finančné prostriedky, sieťovú podporu, nástroje a odborné znalosti, aby sa stali úspešnými sociálnymi lídrami a mali pozitívny vplyv prostredníctvom športu.

Podrobnejšie informácie o projekte aj o prihlásení doň môžu záujemcovia nájsť cez tento link: https://olympics.com/ioc/sport-and-active-society/young-leaders/application

Program MOV pre mladých lídrov je súčasťou dlhodobého záväzku MOV podporovať mladých ľudí a umožniť im, aby sa stali tvorcami sociálnych zmien prostredníctvom športu, a zároveň posilňovať úlohu športu ako faktora umožňujúceho dosiahnutie cieľov Organizácie spojených národov (OSN) v oblasti udržateľného rozvoja.

Program je navrhnutý tak, aby čo najlepšie vybavil vybraných mladých lídrov na riešenie miestnych problémov prostredníctvom iniciatív v oblasti masového športu a udržateľných obchodných modelov. To zahŕňa povinný online štvortýždňový vzdelávací kurz, zmiešaný vzdelávací prístup s mesačnými aktivitami a osobnou účasťou na podujatiach, týždenné vzdelávacie moduly, ale aj celkové počiatočné financovanie vo výške 10 000 švajčiarskych frankov, poskytnuté každému účastníkovi počas štyroch rokov.

Program MOV pre mladých lídrov

Program MOV pre mladých lídrov umožňuje mladým ľuďom využiť silu športu na pozitívnu zmenu vo svojich komunitách. Každý projekt propaguje olympijské hodnoty a princípy, ako sú rešpekt, tolerancia, mier a rodová rovnosť, a zároveň rieši konkrétny miestny problém.

Účastníci programu doteraz realizovali 141 športovo zameraných projektov, z ktorých malo priamy prospech viac ako 35 000 ľudí. V rámci programu sa posilnilo postavenie 90 mladých lídrov zo 66 krajín. Okrem toho 18 účastníkov programu pôsobí ako členovia komisie MOV, čím sa posilňuje postavenie mladých ľudí pri rozhodovaní o budúcnosti športu.

Medzi aktuálnymi účastníkmi programu MOV pre mladých lídrov je aj Slovák Kamil Pavlinský.

Sportrevolution 2022
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola