Šport a olympizmus
4 min. čítania

Na 60. VZ SOŠV sa zvolí nové vedenie, na prezidentský post kandiduje len Anton Siekel

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Momentka z práce volebnej komisie na 51. VZ SOŠV.
Foto
Ján Súkup

Olympijský cyklus, ktorý vyvrcholil Hrami XXXII. olympiády v Tokiu, uzavrie na Slovensku volebné 60. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru. V bratislavskom hoteli Gate One sa budú v piatok voliť prezident, členovia výkonného výboru, predseda dozornej rady a zároveň kontrolór SOŠV, členovia dozornej rady, ombudsman a aj individuálni členovia SOŠV. Na najvyšší post kandiduje iba doterajší prezident Anton Siekel.

Posledné volebné valné zhromaždenie sa konalo v novembri 2016. Vlani po presune olympijských hier v Tokiu z leta 2020 na prelom júla a augusta 2021 sa členovia valného zhromaždenia rozhodli využiť jeden z článkov Stanov SOŠV a predĺžili mandát orgánom SOŠV o jeden rok na obdobie po skončení Hier XXXII. olympiády.

Podľa Stanov SOŠV sa musí volebné valné zhromaždenie uskutočniť spravidla do štyroch rokov po predchádzajúcom. V odôvodnených prípadoch môže valné zhromaždenie uznesením posunúť termín až do troch mesiacov po uplynutí štvorročného obdobia. Vo výnimočných prípadoch môže VZ SOŠV schváliť posun dátumu volieb tak, aby sa uskutočnili najneskôr do jedného roka od ukončenia riadneho funkčného obdobia orgánov SOŠV, t. j. najneskôr do piatich rokov po predchádzajúcom VZ.

Prezident aj nový výkonný výbor budú teraz zvolení len na obdobie po skončení Hier XXXIII. olympiády v Paríži 2024 (na jeseň), teda na tri roky. Dozorná rada SOŠV bude v duchu stanov zvolená na päť rokov.

Právo hlasovať majú v piatok len členovia SOŠV, 81 právnických a 11 fyzických osôb. Spolu disponujú 128 hlasmi, keďže v súlade so Stanovami SOŠV zväzy olympijských športov majú po dva hlasy.

Na prezidenta SOŠV je len jeden kandidát – súčasný prezident Anton Siekel. Navrhlo ho až dvanásť členských subjektov SOŠV. Na zvolenie potrebuje získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.

Takisto len jeden kandidát je na funkciu ombudsmana SOŠV. Je ním doterajší ombudsman Ľubomír Fogaš, ktorého navrhol Anton Siekel. Na zvolenie potrebuje získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.

Na funkciu predsedu dozornej rady a zároveň kontrolóra SOŠV kandiduje dvojica: doterajšieho vykonávateľa tejto funkcie Jána Mižúra (Slovenský zväz orientačných športov) vyzve Jiří Jeřábek (Slovenská skialpinistická asociácia). Vyhrá ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.

Oveľa početnejší je záujem o členstvo vo výkonnom výbore (VV), resp. v dozornej rade (DR) SOŠV. Na deväť miest v exekutíve ašpiruje až dvadsať uchádzačov, o dve miesta v dozornej rade je šesť záujemcov a na päť miest individuálnych členov, vyhradených pre osobnosti slovenského športu a olympizmu, je osem kandidátov.

ZOZNAMY KANDIDÁTOV

Členkou výkonného výboru SOŠV bude ex officio predsedníčka komisie športovcov SOŠV Zuzana Rehák Štefečeková, v dozornej rade bude športovcov zastupovať Jakub Šimoňák.

Počas valného zhromaždenia sa uskutoční aj odovzdávanie vyznamenaní a ocenení SOŠV za rok 2020. Osobne alebo v zastúpení ich dostanú napríklad Zdeno Chára, Petra Vlhová, Ľubomír Višňovský, Barbora Mokošová, Pavel Schenk, Pavol Barabáš, Juraj Sanitra či Natália Hejková.

V programe 60. valného zhromaždenia nechýbajú ani hodnotiace správy za predchádzajúci olympijský cyklus od novembra 2016. Športový riaditeľ SOŠV Roman Buček zhodnotí účasť SR na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu a bude informovať aj o prípravách zimných olympijských hier v Pekingu 2022.

PROGRAM 60. VZ SOŠV

1. Otvorenie

2. Schválenie programu 60. VZ SOŠV, zápisnice z 59. VZ SOŠV, Rokovacieho poriadku VZ SOŠV a Volebného poriadku 60.VZ SOŠV

3. Schválenie zloženia pracovných komisií - mandátovej, návrhovej a volebnej pre 60. VZ SOŠV

4. Výročné ocenenia za rok 2020

5. Hodnotenie účasti SR na Hrách XXXII. olympiády 2020 Tokio

6. Príprava na ZOH Peking 2022

7. Diskusia

8. Správa o činnosti SOŠV za funkčné obdobie 2017 – 2021

9. Diskusia

10. Prestávka

11. Informácia mandátovej komisie

12. Informácia volebnej komisie SOŠV

13. Voľby orgánov SOŠV (prezident SOŠV,  členovia VV SOŠV, predseda DR SOŠV, členovia DR SOŠV, ombudsman SOŠV, individuálni členovia)

14. Prijatie čestných členov

15. Správa volebnej komisie

16. Správa návrhovej komisie (uznesenie 60. VZ SOŠV)

17. Záver

Odznak vsestrannosti
Buďte pripravení zažiariť
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri