Šport a olympizmus
Bratislava
7 min. čítania

Vo voľbách do orgánov SOŠV 15. októbra Siekel bez súpera, o členstvo v exekutíve 20 uchádzačov

(sou)
Momentka z volieb do orgánov SOŠV na 51. valnom zhromaždení SOŠV v novembri 2016. Funkčné obdobie vtedy zvolených orgánov sa skončí 15. októbra na 60. VZ SOŠV, kde zvolia nové orgány.
Foto
Ján Súkup

Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru (VV SOŠV) na svojom bratislavskom štvrtkovom zasadnutí, poslednom v doterajšom zložení, schválil zoznam kandidátov do orgánov SOŠV na ďalšie funkčné obdobie.

Voľby do všetkých orgánov SOŠV sa uskutočnia v piatok 15. októbra na 60. valnom zhromaždení SOŠV v hoteli NH Gate One v Bratislave. Vzhľadom na to, že doterajšie funkčné obdobie výkonných orgánov SOŠV sa v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vlani výnimočne predĺžilo o rok (trvalo od novembra 2016 do októbra 2021), prezident aj nový výkonný výbor budú teraz zvolení len na obdobie po skončení Hier XXXIII. olympiády v Paríži 2024 (na jeseň), teda na tri roky.

Dozorná rada SOŠV bude v duchu stanov zvolená na päť rokov.

Na 60. valnom zhromaždení SOŠV môžu voliť všetci aktuálni 92 členovia organizácie. Z nich je momentálne 81 členov právnických osôb a 11 členov fyzických osôb. Spolu disponujú 128 hlasmi (na vysvetlenie – zväzy olympijských športov majú po 2 hlasy, ostatní po 1 hlase).

Členovia SOŠV z radov fyzických osôb podľa stanov sú: prezident SOŠV, 5 delegovaní členovia komisie športovcov SOŠV a 5 ľudí z radov významných osobností olympijského hnutia a športu na Slovensku.

Na prezidenta a ombudsmana len po jednom kandidátovi, na šéfa dozornej rady dvaja

Na prezidenta SOŠV je len jeden kandidát – súčasný prezident Anton Siekel. Navrhlo ho až dvanásť členských subjektov SOŠV. Na zvolenie potrebuje získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.

Takisto len jeden kandidát je na funkciu ombudsmana SOŠV. Je ním doterajší ombudsman Ľubomír Fogaš, ktorého navrhol Anton Siekel. Na zvolenie potrebuje získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.

Na funkciu predsedu dozornej rady a zároveň kontrolóra SOŠV kandiduje dvojica: doterajšieho vykonávateľa tejto funkcie Jána Mižúra (Slovenský zväz orientačných športov) vyzve Jiří Jeřábek (Slovenská skialpinistická asociácia). Vyhrá ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.

20 kandidátov do VV SOŠV, 6 do DR SOŠV a 8 na individuálnych členov

Oveľa početnejší je záujem o členstvo vo výkonnom výbore (VV), resp. v dozornej rade (DR) SOŠV. Na deväť miest v exekutíve ašpiruje až dvadsať uchádzačov, o dve miesta v dozornej rade je šesť záujemcov a na päť miest individuálnych členov, vyhradených pre osobnosti slovenského športu a olympizmu, je osem kandidátov.

Treba povedať, že vo výkonnom výbore aj v dozornej rade má na základe Stanov SOŠV jedno miesto garantované komisia športovcov SOŠV – v exekutíve ho zaujme naša olympijská víťazka v streľbe z nedávnych OH v Tokiu a nová predsedníčka komisie športovcov SOŠV Zuzana Rehák Štefečeková (komisia športovcov v novom zložení ju zvolila na svojom štvrtkovom úvodnom zasadnutí) a v DR SOŠV zase nový podpredseda komisie športovcov Jakub Šimoňák.

Medzi dvadsiatkou kandidátov do VV SOŠV sú okrem iného až piati doterajší zvolení členovia výkonného výboru - Jozef Jurášek, Peter Korčok, Daniel Líška, Monika Šišková a Marián Vanderka. Z ďalších deviatich doterajších členov exekutívy už nekandidujú Ľubor Halanda, Zdenko Kríž (obaja sú navrhovaní za čestných členov SOŠV), Martin Kohút a Róbert Petriska.

Medzi ďalšími kandidátmi do VV SOŠV sú štyria olympijskí medailisti – strelci Danka Barteková (nominovalo ju až osem subjektov) a Jozef Gönci, najúspešnejšia olympionička v histórii Slovenska, biatlonistka Anastasia Kuzminová a olympijský šampión v atletike, novovymenovaný riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Matej Tóth, ktorý vo štvrtok ukončil pôsobenie vo funkcii predsedu komisie športovcov SOŠV (z tejto pozície bol do štvrtka aj členom exekutívy). Z radov našich bývalých veľkých športových hviezd kandiduje aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

Zo zvyšných desiatich kandidátov do VV SOŠV len jeden už v exekutíve (vtedy ešte SOV) pôsobil – Branislav Delej. Medzi ďalšími uchádzačmi sú viacerí šéfovia športových zväzov – Rastislav Antala (golf), Tomáš Kovács (box), Boris Mlsna (fitnes, kulturistika a silový trojboj), Anton Pacek (SHS JAMES) a Marek Rojko (volejbal), ale aj zväzoví funkcionári v iných ako prezidentských pozíciách Boris Bergendi, Mária Berdisová, Michaela Kovácsová, plus bývalá hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová.

KANDIDÁTI DO DOZORNEJ RADY SOŠV: Medzi šiestimi kandidátmi do dozornej rady SOŠV je jeden jej doterajší člen – Ján Karšňák. Okrem neho sa o dve volené miesta uchádzajú Boris Čavajda, Vladimír Gubrický, Radoslav Peciar, Milan Roman a Petr Horáček.

INDIVIDUÁLNI ČLENOVIA SOŠV: Päť miest majú v pléne SOŠV ako individuálni členovia vyhradené osobnosti. Z pätice, ktorá mala tento status aj doteraz, sa o znovuzvolenie uchádzajú traja olympionici – dvojnásobný víťaz OH vo vodnom slalome Michal Martikán, bývalá sánkarka Mária Jasenčáková a bývalý zápasník Miroslav Luberda.

Medzi zvyšnými piatimi kandidátmi sú ďalší traja dávnejší účastníci OH, z toho dvaja olympijskí medailisti - gymnastka Marianna Némethová-Krajčírová a džudista Jozef Krnáč, okrem nich aj basketbalista Stanislav Kropilák. Veľkú športovú kariéru má za sebou aj bývalý futbalista Róbert Vittek. Osmičku kandidátov dopĺňa člen správnej rady Fondu na podporu športu Miroslav Dráb.

Momentka z práce volebnej komisie na 51. VZ SOŠV.
Foto
Ján Súkup

Zoznam kandidátov na volené funkcie v SOŠV

Na prezidenta SOŠV (1 kandidát)

ANTON SIEKEL (navrhujú: Slovenská triatlonová únia, Slovenská gymnastická federácia, Slovenský zväz judo, Slovenský stolnotenisový zväz, Slovenská asociácia univerzitného športu, Slovenský zväz bedmintonu, Slovenský zväz ľadového hokeja, Slovenská boxerská federácia, Slovenská asociácia frisbee, Slovenský veslársky zväz, Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava, Slovenská baseballová federácia)

Na člena výkonného výboru SOŠV (20 kandidátov, volí sa 9 členov)

RASTISLAV ANTALA (navrhuje Slovenská golfová asociácia)

DANKA BARTEKOVÁ (Slovenská asociácia olympionikov, Slovenský zväz moderného päťboja, Špeciálne olympiády Slovensko, Slovenský zväz judo, Slovenský stolnotenisový zväz, Slovenská asociácia univerzitného športu, Slovenský zväz bedmintonu, Slovenská baseballová federácia)

MÁRIA BERDISOVÁ (Slovenský futbalový zväz)

BORIS BERGENDI (Slovenská kanoistika)

BRANISLAV DELEJ (Slovenský zväz cyklistiky, Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva)

ALICA FISTEROVÁ (Slovenská skialpinistická asociácia)

JOZEF GÖNCI (Slovenský strelecký zväz)

JOZEF JURÁŠEK (Slovenská triatlonová únia)

PETER KORČOK (Slovenský atletický zväz)

MICHAELA KOVÁČOVÁ (Slovenský zväz kickboxu)

TOMÁŠ KOVÁCS (Slovenská boxerská federácia)

ANASTASIA KUZMINOVÁ (Slovenský zväz biatlonu)

DANIEL LÍŠKA (Slovenský zväz karate, Slovenský šermiarsky zväz)

BORIS MLSNA (Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja)

ANTON PACEK (Slovenský horolezecký spolok JAMES)

MAREK ROJKO (Slovenská basketbalová asociácia, Slovenská volejbalová federácia)

MIROSLAV ŠATAN (Slovenský zväz ľadového hokeja)

MONIKA ŠIŠKOVÁ (Slovenská gymnastická federácia)

MATEJ TÓTH (VŠC Dukla Banská Bystrica, Slovenský zápasnícky zväz)

MARIÁN VANDERKA (Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava)

Na predsedu dozornej rady/kontrolóra SOŠV:

JIŘÍ JEŘÁBEK (navrhuje Slovenská skialpinistická asociácia)

JÁN MIŽÚR (Slovenský zväz orientačných športov)

Na člena dozornej rady SOŠV (volia sa 2 členovia)

BORIS ČAVAJDA (navrhujú Slovenský zväz bedmintonu, Slovenská boxerská federácia)

VLADIMÍR GUBRICKÝ (Slovenský atletický zväz)

JÁN KARŠŇÁK (Slovenský zápasnícky zväz)

RADOSLAV PECIAR (Slovenský zväz ľadového hokeja)

MILAN ROMAN (Slovenský šachový zväz)

PETR HORÁČEK (Slovenský zväz tanečných športov)

Na ombudsmana SOŠV (1 kandidát)

ĽUBOMÍR FOGAŠ (navrhuje prezident SOŠV Anton Siekel)

Na individuálnych členov SOŠV (8 kandidátov, volí sa 5 členov)

MICHAL MARTIKÁN (navrhuje Slovenská kanoistika)

MIROSLAV DRÁB (Slovenský zväz ľadového hokeja)

MÁRIA JASENČÁKOVÁ (Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz)

JOZEF KRNÁČ (Slovenský zväz judo)

STANISLAV KROPILÁK (Slovenská basketbalová asociácia)

MIROSLAV LUBERDA (Slovenský zápasnícky zväz)

MARIANNA NÉMETHOVÁ-KRAJČÍROVÁ (Slovenská gymnastická federácia)

RÓBERT VITTEK (prezident SOŠV Anton Siekel)

Tagy
Odznak vsestrannosti
Buďte pripravení zažiariť
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri