SOŠV
Bratislava
3 min. čítania

OK Bratislava sa podieľal na oslavách Olympijského dňa na viacerých miestach Bratislavy, aj v Senci

Mária Mračnová
Fotografia z otvorenia Olympijského dňa na ZŠ Kalinčiakova v Bratislave.
Foto
OK BA

Členovia Olympijského klubu (OK) Bratislava v priebehu júna zorganizovali, alebo sa spolupodieľali na organizácii viacerých podujatí v rámci osláv Olympijského dňa, a to nielen na viacerých miestach Bratislavy, ale aj v Senci.

Na úvod podujatí v regióne sa začiatkom júna uskutočnila Senecká olympiáda, na ktorej sa súťažilo v streľbe, atletike, volejbale, plávaní, hádzanej, basketbale a florbale. Na jej slávnostnom otvorení bol aj primátor mesta Senec Dušan Badinský, ktorému predsedníčka OK Bratislava Mária Mračnová odovzdala kolekciu odznakov, vydanú k 25. výročiu Slovenského olympijského výboru. Najúspešnejší účastníci v jednotlivých športoch dostali tričká aj medaily.

Olympijské dni Petržalky sa v týždni od 3. do 7. júna odohrávali na športoviskách škôl Petržalky. Zúčastnili sa na nich aj olympionici - gymnasti Marianna Némethová-Krajčírová (odovzdávala medaily na plávaní) a Samuel Piasecký, i atlétka Mária Mračnová, ktorá dekorovala najlepších atlétov.

Najúspešnejšia materská škola z vlaňajšieho Olympijského dňa - MŠ na Strečnianskej  ulici – znovu usporiadala úchvatné podujatie. Uskutočnilo sa aj za účasti ďalších materských škôl. Aktívne sa zapojila aj dvojnásobná strieborná olympijská medailistka Marianna Némethová-Krajčírová.

Tradičnou súčasťou osláv Olympijského dňa v Bratislave je čistenie cvičnej lúky na Kolibe.
Foto
OK BA

Riaditeľ ZŠ na Kalinčiakovej ulici Dušan Noga zorganizoval pre žiakov školy tradičné čistenie cvičnej lúky na Kolibe. So svojimi žiakmi nielen vyzbierali odpadky na lúke, ale aj v blízkom okolí. Navyše riaditeľ ich pútavo oboznámil s históriou lyžiarskeho športu, ukázal im miesta lyžiarskych vlekov, skokanského mostíka a pamätníky, ktoré sa nachádzajú na okruhu. Prítomní boli aj olympionici Ľubor Štark a Mária Mračnová.

Dve ťažiskové podujatia zorganizoval Olympijský klub Bratislava v areáli ZŠ Kalinčiakova – 19. júna pre materské školy a 24. júna pre základné a stredné školy. V rámci nich si mohli deti zašportovať na prostriedkoch detskej atletiky, ktorú riaditeľ školy zakúpil pre športové vyžitie svojich žiakov, súťažili v prehadzovanej, futbale, šprinte, aj štafetovom behu.

Mládež prišli podporiť aj olympioničky, členky OK Bratislava – Marianna Némethová-Krajčírová, Mária Mračnová, volejbalistka Paulína Kohútová a basketbalistka Božena Miklošovičová, ktoré súťažiacim odovzdali medaily a tričká. Vedomostnú súťaž absolvovalo 6 družstiev. Vyhrali najmladší zo ZŠ Kalinčiakova, ktorí dostali krásne publikácie o olympijských hrách, a tiež medaily.

Spoločná fotografia ocenených a oceňujúcich na Olympijskom dni na ZŠ Kalinčiakova.
Foto
OK BA
Projekt
Olympijský deň
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri