Šport a olympizmus
Tokio/Lausanne
13 min. čítania

Predstavenie základných pravidiel, ktorými sa majú riadiť účastníci olympijských hier v Tokiu

Profile picture for user Soucek
Ľubomír
Souček
Foto
Tokyo2020

Organizačný výbor olympijských hier v Tokiu (OVOH) a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v uplynulých dňoch predstavili jednotlivým zainteresovaným skupinám (národné olympijské výbory – NOV, medzinárodné športové federácie – MŠF, médiá, atď.) základné scenáre „fungovania“ počas olympijských hier (OH) a následných paralympijských hier (PH). Obe podujatia boli v dôsledku pandémie nového koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19 preložené z minulého na tento rok. OH 2020 v Tokiu (názov podujatia sa  nezmenil) sa uskutočnia od 23. júla do 8. augusta 2021.

Základné scenáre, alebo ak chcete príručky, dostali spoločný názov PLAYBOOK. Vybrali sme z nich niektoré zásady, ktoré môžu pomôcť každému, kto príde na OH, utvoriť si predstavu, aby to v Tokiu počas hier mohlo vyzerať. Doplnili sme ich poznámkami, ktoré odzneli pri prezentáciách Playbooku jednotlivým kategóriám akreditovaných účastníkov OH a aj niektorými ďalšími zatiaľ neoficiálnymi informáciami.

Aktualizácia Playbookov bude v apríli a v júni

Treba povedať, že v mnohých veciach stále existuje veľa nejasností a nezodpovedaných otázok. Napríklad pri prezentácií pre zástupcov médií došlo vopred dvesto otázok a počas poldruhahodinovej prezentácie pribudlo ďalších 111. Väčšina z nich nebola zodpovedaná, ale organizátori sľúbili, že do 10 dní zašlú odpovede písomne. Niektoré však očividne v tejto chvíli ešte sami nepoznajú...

Ide napríklad o alternatívne možnosti prepravy – vzhľadom na deklarovaný zákaz používania mestskej hromadnej dopravy, vrátane metra (jej používanie je možné len s povolením). Tento problém sa týka prakticky všetkých akreditovaných skupín, azda len s výnimkou VIP. A osobitne je to kľúčová vec pre ľudí, ktorí budú ubytovaní mimo Olympijskej dediny či mimo oficiálnych hotelov, resp. vo väčšej vzdialenosti od nich.

Predstavitelia MOV aj OVOH pri prezentáciách uviedli, že viacero vecí budú konkretizovať až v ďalšom vydaní Playbooku v apríli. Tretie a posledné vydanie Playbooku sa plánuje v júni, teda zhruba mesiac pred začiatkom OH. Bude doplnené ešte ďalšími čiastkovými Playbookmi pre každý z 33 olympijských športov.

Zatiaľ nepadlo rozhodnutie o tom, či a v akom množstve budú môcť byť diváci v hľadiskách olympijských športovísk. Rozhodnutie o divákoch má byť oznámené do konca marca. Predpokladá sa, že ak bude povolená prítomnosť nejakých divákov v hľadiskách, môže sa to týkať výlučne Japoncov.

Tvorcovia Playbookov nevylučujú, že ak sa pandemická situácia bude naďalej zhoršovať, budúce verzie by mohli obsahovať aj viac obmedzení, než ako sa uvádza teraz. Zároveň upozorňujú, že napriek všetkým opatreniam nemusia byť všetky riziká eliminované, takže každý, kto príde na olympijské aj následné paralympijské hry, svojou účasťou súhlasí s tým, že do Tokia ide na vlastné riziko.

Playbook pre výpravy v angličtine môžete nájsť TU:

Foto
Tokyo 2020

Všeobecné zásady proti šíreniu pandémie COVID-19

Najvyššou prioritou je zdravie a bezpečnosť všetkých, ktorí počas olympijských hier budú v Tokiu. Playbook stanovuje pravidlá, ktoré umožnia každému akreditovanému účastníkovi prispieť k bezpečným a úspešným hrám. Pod heslom „Silnejší spolu“ (#StrongerTogether).

Playbooky spoločne pripravili organizačný výbor Tokio 2020, Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a Medzinárodný paralympijský výbor (IPC). Sú založené na rozsiahlej  práci pracovnej skupiny všetkých partnerov, ktorá zahŕňa aj Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), japonskú vládu, vládu metropolitného Tokia, ako aj nezávislých odborníkov a organizácie z celého sveta.

Všeobecné zásady sú nasledovné:

- Neustále používanie respirátorov/rúšok/tvárových masiek/ochranných krytov vo vnútorných priestoroch; vo vonkajších priestoroch v prípade, že iní ľudia sú bližšie ako na dve metre.

- Použitie všetkých rúšok, respirátorov a prípadného iného prekrytia dýchacích ciest u akreditovaných účastníkov OH podlieha pravidlám 40 a 50 Olympijskej charty, teda nesmie na nich byť umiestnené žiadne reklamné logo, ani žiadne prejavy politickej, náboženskej či rasovej propagandy.

- Vyhýbanie sa fyzickému kontaktu, ktorý nie je nevyhnutný, ako sú objatia, tľapnutia a podania rúk. Udržiavanie fyzickej interakcie s ostatnými ľuďmi na minime.

- Vyhýbanie sa zbytočnému pobytu v priestore, kde nie je možné udržiavať fyzickú vzdialenosť. Treba sa zdržať rozprávania na preplnených miestach, ako sú napríklad výťahy.

- Dodržiavanie dvojmetrového odstupu od športovcov a najmenej metrového od ostatných ľudí.

- Pravidelné dezinfikovanie rúk a povrchov používaných vecí.

- Monitorovanie telesnej teploty pri vstupe zvonku do všetkých vnútorných priestorov. Ak bude nameraná teplota 37,5 stupňa Celzia alebo vyššia, vykoná sa druhá kontrola na potvrdenie. V prípade opätovného namerania 37,5 stupňa a viac nebude osobe umožnený vstup do vnútorného priestoru a v izolačnom priestoru bude musieť počkať na ďalšie opatrenia a inštrukcie.

- Ak je  to možné, vyhýbanie sa uzavretým priestorom a skupinám ľudí.

- Nenavštevovanie turistických oblastí, obchodov, reštaurácií, kaviarní, barov, telocviční, atď. (na stravovanie uprednostnenie fast foodov s konzumáciou vonku).

- Využívanie olympijského dopravného systému. Prostriedky verejnej dopravy možno využívať jedine s povolením.

- Fanúšikovia môžu povzbudzovať športovcov tlieskaním, ale nie spievaním a pokrikmi.

Foto
Tokyo 2020

- Absolvovanie očkovania proti COVID-19 nebude znamenať žiadne zvýhodnenie ktorékoľvek účastníka; bude sa musieť riadiť rovnakými predpismi, ako nezaočkovaní.

- Karanténa akreditovaných účastníkov sa pri vstupe do Japonska nebude vyžadovať. Všetci však budú musieť využívať dve mobilné aplikácie (informujeme o nich v samostatnej pasáži tohto textu).

- Povinné absolvovanie pravidelného testovania počas pobytu v Japonsku. Náklady na toto testovanie bude hradiť japonská vláda.

- Náklady na vyžadovaný test v limite do 72 hodín pred nasadnutím do lietadla (v prípade letu do Japonska s prestupom sa limit počíta k času začiatku prvého letu) si hradí každý sám, resp. ho hradí organizácia, ktorá ho vysiela. V súčasnosti sú v Japonsku schválené tieto typy testov, vykonávaných zo slín, resp. výterom z nosohltana a/ alebo hrdla: RT-PCR, amplifikácia nukleovej kyseliny (LAMP) a antigénové (CLEIA) testy.

- Pri pozitívnom teste je nariadená 14-dňová izolácia. Ak sa objaví pozitívny nález v čase kratšom, než je 14 dní pred príchodom do Japonska, infikovaný do Japonska nemá odcestovať.

- Testovanie bude kľúčovou súčasťou minimalizácie prenosu nákazy; použije sa na všeobecný skríning a pre tých, ktorí budú identifikovaní ako blízky kontakt pozitívneho prípadu, ako aj na diagnostiku u tých, ktorí budú mať príznaky ochorenia COVID-19.

-  V prípade, že návštevník bude mať pozitívny test, jeho blízke kontakty budú informované, že boli v styku s infikovaným; budú sa musieť riadiť ďalšími pokynmi japonských zdravotníckych orgánov a organizátorov OH.

- Pri vstupe pre akreditované osoby sa bude vykonávať skenovanie tvárí; na tento účel bude na krátky moment potrebné sňať si zakrytie vonkajších dýchacích ciest.

- Nie je žiadny rozdiel medzi predpismi pre vonkajšie a pre vnútorné športoviská.

- Priestor letiska po absolvovaní povinných kontrol po prílete bude musieť každý cestujúci opustiť čo najskôr.

- Návštevníci zo zahraničia by sa nemali kontaktovať s japonskými občanmi nad rámec nevyhnutných kontaktov s organizátormi hier či s dobrovoľníkmi; z tohto dôvodu sa aj na stravovanie odporúča využívanie fast foodov namiesto reštaurácií.

- V prípade potvrdeného infikovania je nakazenému predpísaná izolácia. Jej miesto môže byť aj v izolačnom zariadení, schválenom japonskou vládou; dĺžku obdobia izolácie určia japonské zdravotnícke orgány v závislosti od závažnosti a príznakov infekcie.

Foto
Tokyo 2020

Ďalšie zásady v Olympijskej dedine (pre členov výprav)

- Každá výprava bude musieť mať tzv. COVID-19 liaison officera, čiže takpovediac styčného dôstojníka pre COVID-19, ktorý bude dostávať relevantné informácie a inštrukcie, ako postupovať v rôznych prípadoch, vrátane kontaktu s infikovaným a pod.

- Na návštevu Olympijskej dediny sa na rozdiel od minulosti nebudú vydávať tzv. guest passy, teda visačky. Jediná možnosť kontaktu s členmi výprav pre ľudí zvonku bude v priestoroch tzv. Village Plaza (námestie dediny – v bývalej terminológii medzinárodná zóna), ale pri dodržaní prísnych protipandémiových opatrení.

- Prevádzka jedálne v dedine bude na rozdiel od minulosti obmedzená; je teoreticky možné, že namiesto jednej obrovskej jedálne bude viacero menších jedální.

- Pre členov výprav bude v dedine zriadené jednotné testovacie miesto, na ktorom sa budú musieť (a môcť využiť možnosť) pravidelne testovať; bude to riadené centrálne.

- Izolácia infikovaných členov výprav bude zabezpečená priamo v Olympijskej dedine; v dedine bude aj poliklinika, schopná poskytnúť starostlivosť pacientom s ľahkým a stredne ťažkým priebehom ochorením COVID-19 (najvážnejšie prípady by museli byť presunuté na špecializované pracovisko).

- Možnosti pobytu členov výprav mimo dediny a mimo športovísk budú veľmi striktne limitované; neodporúča sa im návšteva obchodov, reštaurácií, kaviarní, miest zábavy, ani turisticky atraktívnych miest.

Foto
Tokyo 2020

Špecifické predpisy pre médiá

- Kapacita počtu príslušníkov médií na športoviskách, takisto ako kapacita hlavného tlačového strediska (MPC), tlačových centier na športoviskách, i miest pre zástupcov médií všetkého druhu v hľadiskách sa v porovnaní s pôvodnými plánmi zredukuje na 50 percent.

- V dôsledku vyššie uvedeného dôjde k nasledovným opatreniam:

1) Výrazne sa zvýši počet súťaží prvoradého záujmu (tzv. high demand events), na ktoré aj akreditované médiá budú potrebovať vstupenky; tieto vstupenky pre médiá zo svojej krajiny bude vyzdvihovať tlačový atašé výpravy.

2) Zástupcovia médií (zrejme tí, ktorí nebudú mať vstupenky na súťaže prvoradého záujmu) budú musieť s predstihom (zatiaľ nebolo upresnené, či s jednodenným alebo dlhším) cez rezervačný systém žiadať o tzv. daily access to venues, čiže o denný vstup na športovisko. Pre návštevy hlavného tlačového strediska sa rezervačný systém nebude uplatňovať.

- Vstup do mix zóny na športoviská bude limitovaný na 50 percent pôvodnej kapacity. Rozostup medzi novinármi bude musieť byť aspoň jeden meter, odstup každého novinára od športovca pri rozhovore minimálne dva metre.

- V Olympijskej dedine bude zriadené tlačové stredisko, slúžiace na operatívne účely. Pri dodržaní protipandémiových opatrení sa v ňom budú môcť konať tlačové konferencie.

- Pre médiá bude jediná možnosť kontaktu s členmi výprav v Olympijskej dedine len v jej mix zóne. Budú sa v nej uplatňovať rovnaké predpisy ako v mix zónach na športoviskách. Vstup do mix zóny v dedine bude limitovaný.

- Všetky tlačové besedy sa budú vysielať online so simultánnym tlmočením do viacerých jazykov a videozáznamy sa budú dať stiahnuť z archívu prostredníctvom infosystému MyInfo.

- Izolácia infikovaného príslušníka médií sa môže realizovať aj v hoteli, v ktorom bude ubytovaný; prostredníctvom vyhradenej aplikácie bude musieť uviesť, s ktorými ľuďmi bol pred pozitívnym testom v kontakte.

- Každá mediálna organizácia bude musieť jedného akreditovaného zo svojich radov určiť za tzv. COVID-19 liaison officera, čiže takpovediac styčného dôstojníka pre COVID-19, ktorý bude dostávať relevantné informácie a inštrukcie, ako postupovať v rôznych prípadoch, vrátane kontaktu s infikovaným a pod. V prípade mediálnych organizácií s veľmi malým počtom akreditovaných OVOH zváži, ako bude túto vec riešiť.

- Rozhovory s členmi výprav mimo Olympijskej dediny budú v zásade možné, ale vzhľadom na striktné limitovanie ich pohyby mimo dediny a športovísk budú reálne veľmi obmedzené.

Foto
Tokyo 2020

Dve aplikácie pre smartfóny s povinnosťou všetkých akreditovaných používať ich

- Každý návštevník Japonska je povinný mať smartfón a pred príchodom na OH si stiahnuť, nainštalovať a spustiť dve aplikácie pre smartfóny (aplikácie), buď pre systém iOS, alebo pre Android: aplikáciu na monitorovanie stavu (zatiaľ nemá oficiálny názov) a aplikáciu na potvrdenie kontaktu* (COCOA), ktorá je funkčná už od júna 2020.

- Obe aplikácie budú automaticky ukladať informácie o polohe GPS (sledovanie pohybu a protokoly pohybu na základe súhlasu) mobilu užívateľa.

Prílohu k Playbooku o používaní aplikácií pre smartfóny v angličtine nájdete TU:

Aplikácia na monitorovanie stavu

- Budú dostupné jej verzie v angličtine, japončine, francúzštine, zjednodušenej čínštine, španielčine a v kórejčine.

- V súlade s príslušnými zákonmi a predpismi o ochrane súkromia a údajov pre OH sa pre používanie aplikácie vypracujú zásady ochrany osobných údajov.

- Každý návštevník OH bude musieť sledovať svoje zdravie každodenne už 14 dní pred odchodom do Japonska – ide o monitorovanie telesnej teploty a akýchkoľvek iných príznakov ochorenia COVID-19; údaje bude musieť každý deň vložiť do aplikácie.

- Do aplikácie bude musieť návštevník OH pred príletom vložiť aj obrázok svojho čerstvého negatívneho testu na COVID-19 (vykonaného v čase do 72 hodín pred prvým nastúpením do lietadla na ceste do Japonska).

- Každý návštevník OH bude musieť vyplniť svoj „plán aktivít“ počas prvých 14 dní pobytu v Japonsku. Tento plán má zahŕňať miesto ubytovania, spôsob prepravy po Tokiu, všetky plánované aktivity, ako aj plán návštevy oficiálnych olympijských miest.

- Do aplikácie bude treba denne vkladať hlásenie o zdravotnom stave užívateľa: údaje o telesnej teplote aj o tom, či má príznaky ochorenia, popísané Svetovou zdravotníckou organizáciou, alebo nemá žiadne príznaky. Tieto informácie sa budú zdieľať s japonskými zdravotníckymi orgánmi, s OVOH Tokio 2020 a s príslušným národným COVID-19 liaison officerom (takpovediac styčným dôstojníkom) pre skupinu, do ktorej patrí užívateľ.

Aplikácia na potvrdenie kontaktu (COCOA)

- Momentálne sú dostupné jej verzie v japončine, angličtine a v čínštine, do OH majú pribudnúť ďalšie jazyky.

- V prípade, že používateľ má stiahnutú inú monitorovaciu aplikáciu zo svojej krajiny, po aktivácii COCOA bude musieť pôvodnú vypnúť.

- Aplikácia COCOA umožňuje prijímať oznámenia o možnosti kontaktu s niekým, kto bol infikovaným ochorením COVID-19 a zároveň zabezpečiť anonymitu pre súkromie užívateľa. Používa funkciu komunikácie s krátkym dosahom (Bluetooth).

- Informácie o kontakte s inými smartfónmi budú šifrované a zaznamenané iba v danom smartfóne. Po 14 dňoch sa automaticky vypnú.

Podujatia a športovci

Súvisiace

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri