Šport a olympizmus
2 min. čítania

SOA vyhlasuje výberové konanie pre účasť na postgraduálnom seminári MOA

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Medzinárodná olympijská akadémia (MOA) organizuje v dňoch 22. septembra - 6. októbra 2021 v gréckej Olympii medzinárodný seminár o olympijských štúdiách pre študentov postgraduálneho štúdia. Ide o tradičné každoročné stretnutie zástupcov národných olympijských akadémií určené pre študentov venujúcich sa témam športu a olympizmu.

Cieľom je dať príležitosť študentom z celého sveta, aby sa zúčastnili na špecifickom vzdelávaní v oblasti olympizmu, ktoré sa koná v multikultúrnom prostredí v priestoroch MOA. Hlavnou témou pre rok 2021 je „Olympijské hry a olympijské hnutie: minulosť, súčasnosť a budúcnosť – analýza z historickej, filozofickej a sociálnej perspektívy“ s dôrazom na tému „Olympijské hnutie a pandémia“.

V tejto súvislosti vyhlasuje Slovenská olympijská akadémia (SOA) výberové konanie pre slovenských záujemcov, na základe ktorého vyberie jedného účastníka reprezentujúceho Slovenskú republiku na tomto významnom medzinárodnom podujatí. Slovenskí záujemcovia vyplnia online prihlášku na výberové konanie Slovenskej olympijskej akadémie a v termíne do 23. júla 2021 zašlú podrobný životopis, odporúčací list od svojho študijného garanta na Slovensku, potvrdenie o znalosti angličtiny a motivačný list v anglickom jazyku na emailovú adresu [email protected].

Ďalšie podrobnosti o podujatí sú uvedené v prílohe. V prípade, ak by ste potrebovali niektoré záležitosti prekonzultovať, kontaktujte nás prosím emailom na [email protected].

Online prihláška

Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV