SOŠV
Bratislava
3 min. čítania

SOŠV reaguje na aktuálnu situáciu a zriaďuje rezervný fond

SOŠV

Pripravení pomáhať – to je iniciatíva Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý reaguje na zložitú situáciu, v ktorej sa dôsledkom opatrení proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2 a choroby COVID-19 ocitli viacerí slovenskí športovci, predovšetkým z kolektívnych športov. Mnohí pre súčasnú pandémiu prídu o významnú časť príjmov a hrozí, že sa dostanú do finančnej tiesne. SOŠV z vlastných prostriedkov vytvára špeciálny rezervný fond, ktorým chce aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady pandémie na slovenských športovcov. K iniciatíve Pripravení pomáhať pozýva aj ďalšie športové zväzy a subjekty.

Súčasná situácia je úplne nová pre celú spoločnosť. Koronavírus výrazne ovplyvnil celý svet vrátane jeho športovej časti. Vážnosť stavu ilustruje aj rozhodnutie o preložení Hier XXXII. olympiády na budúci rok, čo v histórii nemá obdobu. Mnohé svetové i slovenské športové hviezdy pomáhajú v týchto dňoch v boji s koronavírusom, časť zo svojich miliónových zárobkov venujú na charitatívne účely, vybavujú celé oddelenia v nemocniciach.

Súčasná pandémia bude mať dosah na každého. Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa v mnohých športoch drasticky obmedzili možnosti na prípravu, mnohé súťaže sa prerušili či predčasne ukončili. Aj vrcholoví športovci sú dnes predovšetkým doma, mnohí v karanténe. Tí, ktorí sú SZČO, sú dokonca bez príjmu. Ich kluby či oddiely ani pri najlepšej vôli nedokážu po zrušení súťaží zaplatiť všetko, čo by mali. Už dnes sa objavujú správy, ako si niektorí vrcholoví športovci hľadajú zamestnanie a prácu, aby zabezpečili financie pre život seba i svojich rodín.

„V Slovenskom olympijskom a športovom výbore nám nie je ľahostajný osud slovenských športovcov v tejto ťaživej situácii. Pre mnohých môže aj dvojmesačný výpadok príjmov znamenať veľké problémy a dostanú sa do finančnej núdze. Slovenský olympijský a športový výbor sa preto rozhodol naakumulovať vlastné finančné prostriedky a zriadiť špeciálny rezervný fond, ktorý má aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady pandémie na slovenských športovcov i športových odborníkov, teda trénerov, masérov, kustódov či členov realizačných tímov. Chceme im uľahčiť preklenutie kritického obdobia a kompenzovať dôsledky nepredvídanej situácie. Na Slovensku podobný fond chýba a práve táto zložitá doba nám ukazuje, že musíme byť navzájom súdržní. Dnes už pracujeme na príprave konkrétnej podoby možnej pomoci. Sme pripravení pomáhať,“ uviedol prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

Vo svete sú fondy na ochranu príjmov športovcov bežné. Vytvárajú ich predovšetkým bohaté športové federácie, národné i medzinárodné. Aj na Slovensku sú viaceré športové zväzy ekonomicky silné, predovšetkým tie s väčšou členskou základňou. „Vyzývame tieto športové subjekty, aby vytvárali fondy solidarity a pripojili sa k našej výzve Pripravení pomáhať. Veríme, že zareagujú pozitívne, prípadne budú hľadať v tejto pomoci iné cesty a spoločne zmiernime súčasnú ťažkú situáciu niektorých športovcov. Je to urgentné volanie dnešných pohnutých čias,“ hovorí generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

Tagy
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri