Šport a olympizmus
Bratislava
10 min. čítania

SOŠV zaslal na MŠVVŠ SR návrh na udelenie čestných štátnych titulov v športe pre 8 olympijských víťazov a 7 mimoriadne úspešných trénerov

Na spoločnej fotografii šesť slovenských olympijských medailistov vo vodnom slalome – zľava Pavol (v popredí aj so synom) a Peter Hochschornerovci, Matej Beňuš, Juraj Minčík, Elena Kaliská a Michal Martikán. SOŠV navrhuje Hochschornerovcom, Kaliskej aj Martikánovi udelenie čestného štátneho titulu Zaslúžilý majster športu, Minčíkovi za trénerské úspechy zase udelenie titulu Zaslúžilý odborník v športe.
Foto
TASR/Pavel Neubauer

Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru (VV SOŠV) 3. decembra schválil návrh SOŠV na udelenie čestných štátnych titulov v športe pre výnimočné slovenské športové a trénerské osobnosti, ktorých úspechy boli dosiahnuté počas existencie samostatnej Slovenskej republiky. Prezident SOŠV Anton Siekel tento týždeň odoslal návrh SOŠV štátnemu tajomníkovi pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivanovi Husárovi.

SOŠV ako oprávený subjekt predložil svoj návrh v súlade s čl. 3 § 57 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v platnom znení. Zákon o športe ustanovuje tieto kategórie čestných štátnych titulov: Majster športu, Zaslúžilý majster športu, Zaslúžilý odborník v športe, Zaslúžilý pracovník v športe. Podľa § 56 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v platnom znení uvedené tituly možno udeliť za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena SR v oblasti športu v zahraničí, alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu.

Na udelenie titulu Zaslúžilý majster športu výkonný výbor SOŠV schválil navrhnúť všetkých olympijských víťazov z éry štátnej samostatnosti SR, teda spolu 8 športovcov. Všetci sa stali aj majstrami sveta a na jednu výnimku aj majstrami Európy, vo viacerých prípadoch dokonca mnohonásobnými. Ide o tieto osobnosti: Michal Martikán, Peter Hochschorner, Pavol Hochschorner, Elena Kaliská, Peter Škantár, Ladislav Škantár (všetci vodný slalom), Anastasia Kuzminová (biatlon) a Matej Tóth (atletika).

Na udelenie titulu Zaslúžilý odborník v športe výkonný výbor SOŠV schválil navrhnúť týchto 7 dlhodobo mimoriadne úspešných trénerov: Jozef Martikán, Peter Hochschorner st., Peter Mráz, Juraj Minčík (všetci vodný slalom), Tibor Soós, Pavel Blaho (obaja rýchlostná kanoistika) a Natália Hejková (basketbal).

V súlade s čl. 4 § 57 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v platnom znení, v ktorom sa uvádza, že vláda SR okrem udelenia titulu môže rozhodnúť aj o poskytnutí vecného daru alebo odmeny za mimoriadny prínos pre šport v SR, SOŠV ministerstvu navrhuje aj zváženie udelenia finančnej odmeny navrhovaným výnimočným osobnostiam.

Z minulotýdňového rokovania VV SOŠV vzišli aj niektoré zásadné odporúčania, o ktorých informujeme:

  1. V tézach novely Zákona o športe, ktoré športové spolky v novembri 2020 dostali od MŠVVŠ SR na pripomienkovanie, sa v časti s názvom „Vláda SR“ uvádza nasledovná téza: „rušia sa ustanovenia o čestných štátnych tituloch“. Výkonný výbor SOŠV zaujal voči tomuto návrhu jednoznačne odmietavé stanovisko a požaduje zachovanie tohto ustanovenia, pretože zo strany štátu predstavuje zásadné morálne ocenenie osobností, ktoré v oblasti športu výnimočným spôsobom prispeli k šíreniu dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
  2. VV SOŠV odporúča Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu prijať vykonávací predpis k praktickej realizácii ustanovení § 56 a 57 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. Pritom zároveň navrhuje, aby tento predpis obsahoval zásady, formulované v nasledovných bodoch: 

A) Odmietnuť návrhy na ocenenie čestnými štátnymi titulmi v športe v prípade osobností, ktoré mali v minulosti pozitívny dopingový nález, alebo ktoré boli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin.

B) Prisúdiť SOŠV výlučné právo navrhovať na čestné štátne tituly športovcov bez zdravotného znevýhodnenia, ako aj ďalšie osobnosti, dominantne pôsobiace v športe bez zdravotného znevýhodnenia. Všetky športové organizácie, pôsobiace v oblasti športu bez zdravotného znevýhodnenia, by svoje návrhy museli predkladať prostredníctvom SOŠV, ktorý pôsobí ako strešná organizácia slovenského športu.

C) V prípade predkladania návrhov na ocenenie čestnými štátnymi titulmi paralympionikov, deaflympionikov a špeciálnych olympionikov, ako aj odborníkov a pracovníkov pôsobiacich dominantne v športe zdravotne znevýhodnených, poskytnúť výlučné právo predkladať návrhy na udelenie čestných titulov národným športovým organizáciám, zastrešujúcim paralympionikov (Slovenský paralympijský výbor), resp. deaflympionikov (Slovenský deaflympijský výbor), resp. špeciálnych olympionikov (Špeciálne olympiády Slovensko).

CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTÍ, KTORÝCH SOŠV NAVRHUJE NA UDELENIE ČESTNÉHO TITULU ZASLÚŽILÝ MAJSTER ŠPORTU

MICHAL MARTIKÁN (vodný slalom)

Držiteľ 5 olympijských medailí v kategórii C1 (2 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzová). V Atlante 1996 prvý olympijský víťaz v histórii samostatného Slovenska, druhý triumf dosiahol v Pekingu 2008. V Londýne 2012 ako vôbec prvý svetový športovec v histórii OH získal piaty raz v sérii medailu v rovnakej individuálnej disciplíne. Ďalšie mimoriadne športové úspechy: 15-násobný majster sveta (4x v C1, 11x v hliadke 3xC1) a držiteľ spolu 23 medailí z majstrovstiev sveta, 11, 14-násobný majster Európy (4x v C1, 10x v hliadke 3xC1) a držiteľ spolu 22 medailí z majstrovstiev Európy, 6-násobný celkový víťaz Svetového pohára v C1. Medaily z vrcholných súťaží získaval v neuveriteľne dlhom časovom rozpätí 24 rokov (1995 – 2019). Na Slovensku bol štyrikrát vyhlásený za Športovca roka. Je člen Siene slávy svetovej kanoistiky.

PETER HOCHSCHORNER a PAVOL HOCHSCHORNER (vodný slalom)

V kategórii C2 spoločne držitelia 4 olympijských medailí (3 zlaté – v Sydney 2000, Aténach 2004 a v Pekingu 2008, a 1 bronzová), vôbec prví trojnásobní olympijskí víťazi zo Slovenska. Ďalšie mimoriadne športové úspechy: 6-násobní majstri sveta (5x v C2, 1x v hliadke 3xC2) a držitelia spolu 14 medailí z majstrovstiev sveta, 11-násobní majstri Európy (6x v C2, 5x v hliadke 3xC2) a držitelia spolu 17 medailí z majstrovstiev Európy, 10-násobní celkoví víťazi Svetového pohára v C2. Možno ich označiť za najúspešnejšie dvojičky v dejinách športu. Na Slovensku boli dvakrát víťazi ankety Športovec roka. Sú členovia Siene slávy svetovej kanoistiky.

ELENA KALISKÁ (vodný slalom)

V kategórii K1 dvojnásobná olympijská víťazka (Atény 2004 a Peking 2008), olympijské zlato získala ako vôbec prvá žena zo Slovenska. Ďalšie mimoriadne športové úspechy: 2-násobná majsterka sveta (1x v K2, 1x v hliadke 3xK1) a držiteľka spolu 5 medailí z majstrovstiev sveta, 8-násobná majsterka Európy (5x v K1, 3x v hliadke 3xK1) a držiteľka spolu 12 medailí z majstrovstiev Európy, 6-násobná celková víťazka Svetového pohára v K1. Na Slovensku raz zvíťazila v ankete Športovec roka.

ANASTASIA KUZMINOVÁ (biatlon)

S 3 zlatými a 3 striebornými olympijskými medailami najúspešnejšia olympionička v slovenskej histórii. Na ZOH dvakrát triumfovala v pretekoch na 7,5 km (Vancouver 2010, Soči 2014) a raz v pretekoch na 12,5 km s hromadným štartom (Pjongčang 2018). Ďalšie mimoriadne športové úspechy: majsterka sveta a držiteľka spolu troch medailí z majstrovstiev sveta, dvojnásobná majsterka Európy. Vo Svetovom pohári raz celkove druhá a raz celkove tretia, držiteľka 3 malých glóbusov za prvenstvá v jednotlivých disciplínach, zvíťazila v 18 pretekoch SP. Na Slovensku bola trikrát víťazka ankety Športovec roka.

PETER ŠKANTÁR a LADISLAV ŠKANTÁR (vodný slalom)

Spoločne olympijskí víťazi v kategórii C2 (Rio de Janeiro 2016). Ďalšie mimoriadne športové úspechy: Raz majstri sveta (v hliadke 3xC2) a držitelia spolu 10 medailí z majstrovstiev sveta, 7-násobní majstri Európy (3x v C2, 4x v hliadke 3xC2) a držitelia spolu 13 medailí z majstrovstiev Európy, 3-krát celkoví víťazi Svetového pohára.

MATEJ TÓTH (atletika)

Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km, jediný slovenský atlét s olympijskou zlatou medailou v ére samostatnosti SR (Rio de Janeiro 2016). Ďalšie mimoriadne športové úspechy: v chôdzi na 50 km raz majster sveta, dvakrát vicemajster Európy a raz víťaz Svetového pohára. Na Slovensku bol raz víťaz ankety Športovec roka.

CHARAKTERISTIKY TRÉNERSKÝCH OSOBNOSTÍ, KTORÉ SOŠV NAVRHUJE NA UDELENIE ČESTNÉHO TITULU ZASLÚŽILÝ ODBORNÍK V ŠPORTE

JOZEF MARTIKÁN (vodný slalom)

Počas celej kariéry v Liptovskom Mikuláši trénoval svojho syna Michala Martikána, 2-násobného olympijského víťaza, 14-násobného majstra sveta a 15-násobného majstra Európy. Bol aj reprezentačný tréner kategórie C1, pod jeho koučovaním získali slovenskí pretekári viacero titulov majstrov sveta i Európy v hliadke 3xC1.

PETER HOCHSCHORNER st. (vodný slalom)

Počas celej kariéry v Bratislave trénoval svojich synov Petra a Pavla Hochschornerovcov, 3-násobných olympijských víťazov, 6-násobných majstrov sveta a 11-násobných majstrov Európy. Viedol aj bronzového olympijského medailistu v C1 Juraja Minčíka. Bol aj reprezentačný tréner kategórie C2, pod jeho koučovaním získali slovenskí pretekári viacero medailí z majstrovstiev sveta i Európy v hliadke 3xC2.

PETER MRÁZ (vodný slalom)

V Liptovskom Mikuláši bol dlhoročný tréner 2-násobnej olympijskej víťazky, 2-násobnej majsterky sveta a 8-násobnej majsterky sveta Eleny Kaliskej. Už počas éry ČSSR bol reprezentačný tréner v kategórii C1 mužov. Bol osobný tréner majstrov sveta v hliadke 3xC2 Hajdučíka, Kučeru, Zaťka, Tkáča, Kubáňa a Olejníka, i majstra sveta v hliadke 3xC1 Ontka.

JURAJ MINČÍK (vodný slalom)

Po skončení úspešnej pretekárskej kariéry sa v Bratislave rýchlo stal veľmi úspešným trénerom. Na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro získali jeho zverenci dve olympijské medaily – zlatú Ladislav a Peter Škantárovci v C2 a striebornú Matej Beňuš v C1. Získali aj viaceré medaily na majstrovstiev sveta i Európy. Trénerskú prácu ukončil po menovaní za riaditeľa Športového centra polície.

TIBOR SOÓS (rýchlostná kanoistika)

Napriek tomu, že nikdy nebol zamestnaný ako tréner, v Komárne sa počas desaťročí podpísal pod mimoriadne úspechy celej garnitúry kajakárov. Z jeho dlhoročných zverencov sa Attila Szabó v K1 ako prvý stal majstrom sveta, po ňom sa Erik Vlček, Michal Riszdorfer, Richard Riszdorfer, Juraj Tarr aj Juraj Bača stali olympijskými medailistami, aj mnohonásobnými majstrami sveta i Európy v K4, resp. v K2.

PAVEL BLAHO (rýchlostná kanoistika)

Už počas éry ČSSR pôsobil ako reprezentačný tréner úspešného tímu juniorov. Počas éry samostatného Slovenska bol dlhé roky reprezentačný tréner, ktorý sa významne podpísal pod zisk troch olympijských medailí (jednej v kategórii C1 a dvoch v kategórii K4) a množstva titulov majstrov sveta i Európy v značnom počte disciplín v seniorskej i v juniorskej kategórii.

NATÁLIA HEJKOVÁ (basketbal)

Najúspešnejšia trénerka v histórii slovenského basketbalu, od roku 2019 členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie. Na klubovej úrovni najúspešnejšia trénerka v Európe. Ženské tímy, ktoré viedla, päťkrát vyhrali Európsku ligu (2x SCP Ružomberok, 2x Spartak Moskovská oblasť, 1x USK Praha) a 13-krát hrali vo Final Four tejto najprestížnej klubovej súťaže. V rôznych krajinách získala 23 ligových titulov a úspešné bolo aj jej pôsobenie pri reprezentačných tímoch žien Slovenska a Ruska.

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV