Šport a olympizmus
2 min. čítania

SOŠV zorganizoval prvý seminár programu OVEP

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) sa dlhodobo venuje oblasti olympijskej výchovy. Najnovším prírastkom do portfólia jeho aktivít je vzdelávací program olympijských hodnôt OVEP. Ten bol vytvorený Medzinárodným olympijským výborom ako nástroj hodnotovej výchovy, ktorý prostredníctvom športu pomáha mladej generácii pri pestovaní pozitívnych charakterových vlastností.

SOŠV pracuje na príprave programu OVEP už od minulého roka, kedy realizoval slovenský preklad oficiálnych vzdelávacích publikácií a seminár s lektorkou MOV pre potenciálnych lektorov z radov členov olympijských klubov na Slovensku.

V januári tohto roka zástupcovia SOŠV absolvovali týždňové školenie programu OVEP pod patronátom Litovského olympijského výboru, ktorý má s jeho aplikáciou niekoľkoročné skúsenosti.

V dňoch 27. – 28. septembra 2020 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnil prvý informatívny seminár OVEP pre učiteľov základných a stredných škôl či pedagogických zamestnancov centier voľného času. V súvislosti s pripravovaným Európskym olympijským festivalom mládeže 2022 v Banskej Bystrici bola väčšina účastníkov z banskobystrického regiónu.

Program stretnutia bol zameraný na prezentáciu hravých aktivít, ktoré v sebe zároveň nesú dôležitý výchovný potenciál a pomáhajú deťom uvedomiť si a pochopiť niektorú z olympijských hodnôt. Druhý deň seminára sa účastníci venovali  téme sociálnych sietí a možností ich využitia v rámci olympijskej výchovy.

Účastníci seminára vyjadrili s jeho programom a obsahom veľkú spokojnosť a považovali ho za inšpiratívny zdroj poznatkov a informácií, ktoré môžu ďalej aplikovať vo svojej každodennej práci s deťmi a mládežou.

SOŠV pripravuje v tomto roku aj ďalšie informatívne semináre OVEP vo Vysokých Tatrách. Ak to pandemická situácia umožní, pre záujemcov z radov pedagógov sú k dispozícii termíny 17. – 18. októbra a 16. – 17. novembra.

Bližšie informácie o programe OVEP aj s množstvom publikácií a materiálov na jeho praktickú aplikáciu sú k dispozícii aj na internetovej stránke https://www.olympic.sk/ovep.

Tagy
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri