Šport a olympizmus
3 min. čítania

Telesná výchova i telocvične naďalej chýbajú, školy nesplnili povinnosti zo štátneho vzdelávacieho programu

(pp, TASR)
Foto
TASR/MILAN KAPUSTA

Šport a pravidelné cvičenie majú pozitívny vplyv na imunitu a zdravie človeka, ktoré je práve v období pandémie ochorenia COVID-19 mimoriadne dôležité. Pandémia nového koronavírusu poznačila aj vyučovanie telesnej výchovy. Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) už niekoľko rokov uvádza, že školy nemajú požadované priestorové a materiálno-technické vybavenie na vyučovanie telesnej a športovej výchovy.

V školskom roku 2019/2020 z 51 kontrolovaných základných škôl nemalo telocvičňu 12, teda 23,5 percenta. Žiaci v tomto prípade podľa zistení školskej inšpekcie cvičili na chodbách, v triedach či v pivničných priestoroch. V lepšom prípade to bolo v prenajatej telocvični.

NEVYHOVUJÚCE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE

V mnohých školách bolo na nevyhovujúcej úrovni aj materiálno-technické vybavenie telovýchovným náradím a náčiním. „Vychádzajúc z dát za rok 2018, z 2087 základných škôl nemalo svoju telocvičňu až 44,6 percenta, 382 škôl nemalo telocvičňu a ani iné zariadenie na vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Pritom štátny vzdelávací program z roku 2015 ukladá školám povinnosť zabezpečiť telocvičňu ako základné priestorové vybavenie najneskôr do roku 2018 a vydaním dodatku k štátnemu vzdelávaciemu programu sa táto povinnosť predĺžila do roku 2020,“ uvádza ŠŠI.

Úlohy vyplývajúce z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 boli zamerané na stav podpory zdravého prostredia v základných a stredných školách. Zistenia poukazujú na to, že nielen telocvične chýbali kontrolovaným základným školám. Približne 1,5 percenta žiakov z celkového počtu žiakov v kontrolovaných základných školách bolo čiastočne alebo úplne oslobodených od vyučovania telesnej a športovej výchovy. Na stredných školách to bolo približne dva až trikrát viac. Z uvedeného počtu škôl malo 14 percent materiálno-technické vybavenie telovýchovným náradím a náčiním na nevyhovujúcej úrovni.

TELESNÁ VÝCHOVA LEN TEORETICKY

Pohybové aktivity žiakov výrazne ovplyvnila aj pandémie COVID-19. Podľa Davida Zemana, ktorý stojí za portálom Telocvikari.sk, vyučovanie telesnej výchovy sa menilo podľa aktuálnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. „Začiatkom školského roka prebiehalo vyučovanie relatívne normálne. Potom prišlo odporúčanie, aby sa učila telesná výchova len teoreticky,“ povedal Zeman.

Ako tvrdí, niektorí telocvikári to vzali doslovne a učili napríklad o zdravej výžive či pravidlách rôznych športov a iní hľadali spôsob, ako deťom dopriať pohyb. „Jesenné počasie to umožňovalo. Robili sa rôzne pohybové aktivity s rozstupmi a aspoň prechádzky na čerstvom vzduchu,“ povedal.

Dištančné vzdelávanie cez moderné technológie podľa Zemana objavuje nové otázky. „Zatiaľ neexistujú oficiálne usmernenia a odpovede na ne. Napríklad, kto je zodpovedný za žiaka, ktorý si z domu ide zabehať, aby splnil domácu úlohu,“ poznamenal.

Zeman tvrdí, že žiakom chýbajú pohyb a fyzické aktivity v dnešnej dobe tak, ako nikdy predtým. „To, čo deti potrebujú, je pohyb. Ak sa však má učiť niečo teoretické, malo by to dávať zmysel,“ povedal s tým, že jemu dáva zmysel učiť o zdravej výžive a napríklad o tom, ako pracuje ľudské telo, ako reaguje na športovanie a nešportovanie či práca s pulzovou frekvenciou.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV