Šport a olympizmus
3 min. čítania

Vláda schválila metodiku pre výpočet príspevkov pre šport

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
TASR/MARTIN BAUMANN

Vláda Slovenskej republiky na svojom stredajšom zasadnutí schválila s pripomienkou návrh metodiky na výpočet podielu uznanému športu na rok 2023. Návrh, ktorý predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, bol pôvodne v pláne minulotýždňového rokovania, napokon sa o ňom rozhodovalo až o sedem dní neskôr.

Nové nariadenie malo mať účinnosť od 1. septembra 2022, napokon však vláda súhlasila s pripomienkou sekcie vládnej legislatívy a dátum účinnosti bude od 10. septembra 2022.

Vláda má podľa Zákona o športe pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoviť metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca, hodnotu váh dosiahnutého športového úspechu i záujmu o šport i metodiku výpočtu finančného príspevku vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu.

Metodika prideľovania finančných príspevkov pre šport sa priebežne vyvíja. V posledných dvoch rokoch neboli vydané žiadne nariadenia, keďže pre dôsledky pandémie COVID-19 pridelili pre jednotlivé príspevky rovnaké percento ako pre rok 2020.

Hodnota váhy záujmu o domáci šport podľa návrhu ministerstva školstva stúpne zo 70 na 75 % a znížuje sa hodnota váhy zahraničného záujmu z 30 na 25 %. Metodika sa zároveň snaží zreálniť prepočet športového úspechu v prípade rebríčkového postavenia, keď sa už neporovnáva počet krajín vo svetovej federácii, ale v danom svetovom rebríčku.

Zároveň sa upravuje prepočet počtu krajín vo svetových federáciách, dopĺňa sa redukcia umiestnenia pri neolympijských disciplínach či upravuje sa výpočet rozhodujúceho počtu výsledkov.

Metodika zároveň zmení „nastavenie horného limitu ochrany, ktoré bolo v minulých rokoch na úrovni max. 1,2 násobku z koeficientu z predchádzajúceho roka nasledovne: a) športy, ktorých koeficient športu 2022 bol do výšky 1,82 %, môžu rásť v rozmedzí 10 % až 200 %, kedy výšku % rastu určuje klesajúca lineárna funkcia uvedená vo vzorci č. 1b Prílohy č.2 a hodnota 1,82% predstavuje hodnotu horného kvintilu (20%) z koeficientov jednotlivých športov za rok 2022, b) športy, ktorých koeficient športu 2022 bol vyšší ako 1,82%, môžu rásť fixne maximálne o 10%, pričom dôvodom tejto zmeny je umožnenie vyššieho % nárastu príspevku „menším“ športom s veľkým potenciálom rastu, zároveň u športov s vyšším koeficientom je cieľom ochrana pred tým, aby v prípade extrémneho nárastu neohrozili financovanie menších športov s tým, že hodnota maximálneho poklesu zostáva na 90% koeficientu z predchádzajúceho roka.“

Materiál zároveň upravuje spôsob alokácie verejných prostriedkov medzi národné športové zväzy.

Juniorský olympijský tím 2024
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV