Športové aktuality
5 min. čítania

Volejbalový klub v Novom Meste nad Váhom má sociálne siete od začiatku fungovania: Musíme ísť s dobou a nestrácať krok s našimi hráčkami

Profile picture for user Krsko
Stanislav
Krško

Náš klub má bohaté skúsenosti so sociálnymi sieťami. Všetko sme si vytvorili už od začiatku fungovania. Aj my tréneri musíme ísť s dobou a hlavne nestrácať krok s našimi hráčkami, ktoré v tomto svete žijú.” To sú slová vedenia MVK Nové Mesto nad Váhom. Finalisti grantového programu Nadácie SOŠV Ukáž sa! skončili v hlasovaní verejnosti ako druhý najúspešnejší športový kolektív.

„Náš klub existuje už šesť rokov. Počas tejto doby sme sa etablovali na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sme pravidelnými účastníkmi zahraničných turnajov (Česko, Poľsko, Maďarsko, Taliansko, Srbsko, Rakúsko, Nemecko). V poslednom roku sme sa vzhľadom na úspech v plážovom volejbale rozhodli viac sa zamerať práve na toto odvetvie. Preto celý klub v letných mesiacoch prechádza na plážový volejbal. Od najmenších detí až po reprezentantky,“ hovoria zástupcovia klubu. V tíme majú Novomešťania reprezentantky v 6-tkovom aj plážovom volejbale či účastníčky Stredoeurópskej ligy vo volejbale.

MVK Nové Mesto nad Váhom na Instagrame

Vznik klubu bol viac-menej vynútený okolnosťami v bývalom mestskom klube. „Vplyvom viacerých okolností sme boli donútení konať a vytvoriť si vlastný klub, aby sa mal kto naďalej venovať deťom a mládeži. Čo sa týka športových odborníkov v klube, nie sú to žiadni nováčikovia, niektorí pôsobia pri volejbale v našom meste 40 rokov, šéftréner takmer 30,“ hovorí Luboš Lhotský, štatutár klubu a tréner, ktorého Nadácia SOŠV podporila aj v grantovom programe Dáme to.

Na nedostatok pohybu sa sťažovať nemôžu

V začiatkoch fungovania klubu MVK Nové Mesto nad Váhom trénovali prioritne mládež. Postupom času, hlavne dospievaním dievčat, sa v tomto roku rozšírila ich činnosť aj o družstvo žien. Pred dvomi rokmi po záujme zo strany rodičov začali aj s prípravou chlapcov. Keďže sa v klube venujú a priori mládeži, vedia posúdiť aj často skloňovanú lenivosť mladej generácie a prechod mladých ľudí k pasívnemu spôsobu života. Možno to ani nebude tak lenivosťou ako ponukou ‘ľahšej cesty životom’, akou sú počítačové hry, mobily a podobne. Asi si to uvedomujú aj rodičia, pretože v prípravkách máme veľa detí. Naše dievčatá sa však na málo pohybu určite sťažovať nemôžu. Okrem troch týždňov v júli, majú vyplnené svoje chvíle v našom klube tréningami, sústredeniami a zápasmi,“ hovorí šéftréner klubu Peter Riecky.

Musíme ísť s dobou a nestrácať krok s hráčkami

Pred dvomi rokmi po záujme zo strany rodičov začali aj s prípravou chlapcov.
Pred dvomi rokmi po záujme zo strany rodičov začali aj s prípravou chlapcov.
Foto
SOŠV

Piaty ročník grantového projektu Nadácie SOŠV Ukáž sa! bol predovšetkým o prezentovaní športu na sociálnych sieťach. Volejbalisti z Nového Mesta nad Váhom počas dvoch letných týždňov zapĺňali Instagram kreatívnymi príbehmi, videami a fotografiami. „Náš klub má bohaté skúsenosti so sociálnymi sieťami, všetko sme si vytvorili od začiatku (webovú stránku, Facebook, Instagram). Aj my tréneri musíme ísť s dobou a hlavne nestrácať krok s našimi hráčkami, ktoré v tomto svete žijú. Skúsenosti máme aj s inými projektami, a preto sme projekt Ukáž sa! veľmi privítali,“ dodáva Riecky. Sociálne siete teda budú volejbalisti rozvíjať aj naďalej. „Určite pokračujeme v zviditeľňovaní klubu na najsledovanejších médiách, je to tiež jedna z ciest, ako osloviť mládež k pravidelnému športovaniu a zároveň dať o sebe vedieť pre získanie prípadnej finančnej podpory.

MVK Nové Mesto nad Váhom o projekte Nadácie SOŠV Ukáž sa!

Vítame aktivitu SOŠV smerom k podpore športovcov. Grantový program Ukáž sa! je určite obrovským prínosom, ktorým sa pomôže talentovaným mladým športovcom. Ďakujeme!

Grant použijú na zimnú prípravu

Víťazov Ukáž sa! určovala na základe sympatií i uverejnených videí, ktoré pripravil tím SOŠV, verejnosť v internetovom hlasovaní. V tomto hlasovaní získal MVK Nové Mesto nad Váhom 3439 hlasov. Spomedzi 35 finalistov získali tretie miesto. Získané finančné prostriedky z grantu pôjdu podľa slov vedenia na prípravu volejbalistov v zimných mesiacoch. „Nie všetky deti v našom klube pochádzajú z finančne dobre zabezpečených rodín a plážový volejbal, rovnako ako 6-tkový, sú finančne veľmi náročné športy,“ dodávajú zástupcovia klubu. Športovcom a športovkyniam chcú zabezpečiť prenájom „beachovej haly” v Bratislave, s tým spojené náklady na cestovanie, ubytovanie a stravu.

Videá a príbehy všetkých finalistov sú na webovej stránke projektu www.olympic.sk/ukazsa.

O grantovom programe Ukáž sa!

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru má za sebou už 5. ročník grantového programu Ukáž sa! V tomto roku bolo pre budúce športové hviezdy (jednotlivcov a mládežnícke / juniorské športové kolektívy) od 13 do 18 rokov vyčlenených 46 000 eur. Cieľom programu je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

TIPOS SPP

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia