Šport a olympizmus
2 min. čítania

Športovci – vysokoškoláci môžu vysloviť svoj názor na duálnu kariéru

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
ENVATO

Koordinátor projektu Koncepcia duálnej kariéry – transfer skúseností Slovenský olympijský a športový výbor, a akademický partner – Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave – vyzývajú slovenské športové zväzy, aby pozvali svojich športovcov a zároveň študentov vysokých škôl k vyplneniu dotazníka zameraného na zmapovanie ich skúseností ako aj ich očakávaní do budúcna. Apel na oslovenie študentov – športovcov smeruje aj na slovenské vysoké školy.

Cieľom dotazníkovej časti projektu je zmonitorovať aktuálne podmienky zosúladenia akademickej a športovej kariéry študentov - športovcov, ich spokojnosť či nespokojnosť s aktuálnym nastavením duálnej kariéry na Slovensku. Na základe výsledkov dotazníka by zapojené inštitúcie do projektu chceli formulovať odporúčania pre potreby trhu práce zamerané predovšetkým na uznanie kvalifikácie a zručností študentov-športovcov získaných počas športovej kariéry a zvýšiť ich zamestnanosť po skončení športovej kariéry.

DOTAZNÍK DUÁLNEJ KARIÉRY

Účasť na výskume je anonymná a dobrovoľná. Termín na vyplnenie dotazníka sa predĺžil do 12. decembra.

Erasmus+

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+. Koordinátorom projektu je Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého partnermi sú Olympijský výbor Slovinska – Združenie športových zväzov a Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu. Projekt podporuje aj biatlonistka Paulína Fialková, ktorá je členka komisie športovcov SOŠV.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV