Šport a olympizmus
2 min. čítania

Na valnom zhromaždení ENGSO schválili strategický plán na roky 2024 – 2027

Zdenko KRÍŽ
Nové vedenie ENGSO na najbližšie štyri roky.
Foto
ENGSO.COM

V Hersonissose pri Heraklione, hlavnom meste Kréty, sa konalo 31. valné zhromaždenie Európskych mimovládnych športových organizácií (ENGSO) spojené so seminárom ako aj zasadnutím mládežníckej odnože ENGSO. Ťažiskovým bodmi boli voľby vedenia a schválenie strategického plánu tejto európskej organizácie na obdobie rokov 2024 – 2027.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) je jedným z 33 mimovládnych športových subjektov, ktoré sú členmi ENGSO. Delegátom za SOŠV bol Zdenko Kríž.

ENGSO - logoStaronovým prezidentom ENGSO sa stal bez protikandidáta skúsený švédsky funkcionár Stefan Bergh a viceprezidentkou mladá delegátka z Portugalska Filipa Godingová. Ďalšími členmi exekutívy sú Filip Filipič (Srbsko), Romana Čaputová (Chorvátsko), Pierre-Luis Magnani (Francúzsko), Anna-Maria Wiesnerová (Rakúsko), Theo Neyenhuis (Holandsko) a Gyarfás Oláh (Maďarsko). Funkciu generálneho sekretára budú vykonávať Sara Massiniová (Taliansko) a Magnus Sverdrup (Nórsko). Prezidentkou mládežníckej organizácie ENGSO sa stala Ugne  Chmeliauskaiteová (Litva). Členkou poradnej komisie ENGSO pre Európsku úniu je aj Petra Gantnerová.

Mimovládna európska športová organizácia, ktorá je predovšetkým obhajcom a podporovateľom organizovaného masového športu, sa v najbližšom období zameria najmä na európsky športový model a športovú infraštruktúru, dobré riadenie športu, rodovú rovnosť, inklúziu menšín a migrantov prostredníctvom aktívneho športu, duálnu kariéru, ale aj súbežné vzdelávanie, najmä mladých športovcov, dobrovoľnícku problematiku, získavanie mladých funkcionárov pre šport, psychológiu a sociálne aspekty športu a pomoc európskemu športu v spolupráci s EÚ.

Novým asociovaným členom ENGSO sa stal Grécky paralympijský výbor. Európska športová platforma – diskusia o aktuálnych otázkach športu, ktorú každoročne organizuje ENGSO, sa uskutoční 12. až 14. októbra 2023 v Lisabone a premiérová Európska platforma mládeže už 1. až 4. júna v Štokholme.

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.engso.com.

Tagy
OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV