Šport a olympizmus
2 min. čítania

Vzdelávanie o olympijských hodnotách aj s podporou BSK

Profile picture for user pukancik
Milan
Pukančík

Program vzdelávania o olympijských hodnotách (Olympic Values Education Programme) je výukový program vytvorený Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu predstavuje jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý pomáha jeho účastníkom rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti.

Základom programu je výchova v duchu piatich základných princípov olympizmu:

  • radosť z vynaloženého úsilia,
  • zmysel pre fair play,
  • rešpekt k sebe samému a druhým,
  • snaha o výnimočnosť,
  • harmonický rozvoj tela, mysle a ducha.

Program je realizovaný v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea, ktoré svojou jedinečnou atmosférou a expozíciou  úspechov slovenských športovcov ponúka jedinečnú príležitosť ako kombinovať informačnú a zážitkovú zložku programu čo vytvára predpoklady na efektívnejšie a trvalejšie osvojenie si hodnôt, na ktoré je program zameraný.

V roku 2022 sa programu zúčastnilo už vyše 800 detí – žiakov základných škôl ako aj študentov stredných škôl rôzneho zamerania ako aj škôl pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Interaktívnou a zábavnou formou napomáha Program výchovy k olympijským hodnotám mladým ľuďom osvojovať si životné návyky a hodnoty, ktorých súčasťou je aj dlhodobý kladný vzťah k pohybovej aktivite a zdravému životnému štýlu.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola