SOŠV
Olympia
1 min. čítania

Z medzinárodného zasadnutia šéfov národných olympijských akadémií v Olympii

Pavel Ružbarský
Jeden z prezentačných slajdov Slovenskej olympijskej akadémie, ktorými predseda SOA v OIympii predstavil aktivity SOA.
Foto
Pavel Ružbarský

V dňoch 10. – 17. mája 2019 sa v sídle Medzinárodnej olympijskej akadémie (MOA) v gréckej Olympii uskutočnilo 15. medzinárodné zasadnutie prezidentov, resp. predsedov národných olympijských akadémií, ktoré organizuje Medzinárodná olympijská akadémia (MOA). Na tomto zasadnutí sa zúčastnili aj predseda Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) Pavel Ružbarský a člen SOA Peter Kačúr. Hlavná téma stretnutia a práce v diskusných skupinách bola „Olympijská diplomacia a mier“ a podtéma „Mierová výchova ako súčasť olympijskej výchovy“.

Predstavitelia SOA v rámci oficiálneho programu vystúpili s prezentáciou aktivít Slovenského olympijského výboru (SOV) a SOA za rok 2018. Počas záverečného ceremoniálu odovzdali prezidentovi MOA Isidorosovi Kouvelosovi kolekciu odznakov slovenských olympijských výprav od ZOH 1994 až po ZOH 2018 a čestnému dekanovi MOA Konstaninosovi Georgiadisovi knihu „Amazing Slovakia.“

Súčasťou tohto podujatia bolo aj neformálne stretnutie členov Európskej olympijskej akadémie (EOA), ktoré sa uskutočnilo po záverečnom ceremoniáli. SOA navrhla dvoch slovenských zástupcov do komisií EOA – do komisie olympijského vzdelávania Ivanu Motolíkovú a do komisie olympijského dedičstva Františka Semana.