Šport a olympizmus
2 min. čítania

Žiadatelia žiadajú fond o podporu infraštruktúrnych projektov v celkovej výške 93 miliónov eur

TASR

Vyše dve stovky subjektov z radov samospráv a športových organizácii sa zapojilo do výzvy Fondu na podporu športu (FnPŠ) na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.

Po vyhodnotení všetkých 206 infraštruktúrnych projektov bude o alokácii 15 miliónov eur, ktoré boli vyčlenené na tento program, rozhodovať správna rada FnPŠ. „Záujem o finančný príspevok nás i pri povinnej minimálne 50-percentnej spoluúčasti žiadateľov pozitívne prekvapil. Aj v týchto ťažkých časoch poznačených pandémiou ochorenia COVID-19 je to dôkaz reálneho dopytu oprávnených žiadateľov po skvalitnení športovej infraštruktúry,“ uviedol predseda správnej rady FnPŠ Ladislav Križan.

Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok vyhlásili ešte koncom minulého roka, pričom žiadatelia mohli svoje žiadosti predkladať v termíne od 15. do 30. marca 2021. „V týchto dňoch kancelária Fondu na podporu športu začala preverovať splnenie všetkých formálnych náležitostí, ktoré museli žiadatelia pri podávaní žiadostí splniť. Následne sa celý proces posunie na príslušnú odbornú komisiu, ktorej členovia žiadosti posúdia na základe vopred známych a zverejnených kritérií a odporučia správnej rade, ako najvyššiemu orgánu Fondu na podporu športu, schválenie či neschválenie predmetných žiadostí o finančný príspevok,“ priblížil Križan ďalší proces.

Pre žiadateľov o príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ vyčlenil Fond na podporu športu dohromady 15 miliónov eur, z ktorých minimálne 10 percent bude pridelených projektom v každom z ôsmich samosprávnych krajov. Celková požadovaná výška príspevkov všetkých žiadateľov tvorí v súčte sumu 43 793 773,26 eura, výška ich spolufinancovania sumu 49 456 537,78 eura a celková hodnota všetkých projektov sumu 93 250 311,04 eura.

Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je ohraničená sumou 1,5 milióna eur, minimálna výška je stanovená na 50-tisíc eur. Žiadatelia sa súčasne podaním žiadosti zaviazali k finančnej spoluúčasti na projekte v rozsahu minimálne 50 percent oprávnených výdavkov.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri