Šport a olympizmus
3 min. čítania

ZMOS a SOŠV vidia v spolupráci užitočnosť aj spoločenský prínos

Prezident SOŠV Anton Siekel a predseda ZMOS Branislav Tréger podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Združenie miest a obcí Slovenska a Slovenský olympijský a športový výbor spojili sily a idú spoločne rozvíjať šport.

Šport bez miest a obcí sa nedá robiť. Bez športových a olympských lídrov je jeho podpora rovnako problematická. Práve preto Združenie miest a obcí Slovenska so Slovenským športovým a olympijským výborom definovali v spoločnom memorande plán práce, ale aj víziu, ktorou chcú systematicky podporovať športové aktivity. Tie však nevnímajú iba z pozície vrcholových športov, ale aj s prihliadnutím na podporu rekreačných športových aktivít a rovnako aj s dôrazom na zdravotnícke aspekty.

Memorandum o spolupráci ZMOS a SOŠV
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Komunál je kolískou športov

„Každé mesto, každá obec je kolískou športov. Určite to závisí od ich možností, ale aj práce so športovcami. Práve preto do spolupráce ponúkame viac ako tridsaťročné skúsenosti samospráv, nakoľko mestá a obce, tak ako ich poznáme dnes, boli znovuobnovené na jeseň 1990,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Využijeme obrovský potenciál

Podľa prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela sú podpora športu a motivácia k pohybu veľmi dôležité aj zo spoločenského hľadiska. „Šport je fenomén, ktorý hýbe svetom. Dnes by sme už mali začať hovoriť aj o tom, že je súčasťou priemyslu, tvorby pracovných príležitostí, rozvoja osobností a napokon účinnej zdravotnej prevencie,“ konštatuje Anton Siekel.

Ambíciou ZMOS a SOŠV je koordinovať svoje aktivity v oblasti športu za účelom vytvorenia základného rámca pre nadväzovanie, upevňovanie a rozširovanie vzájomnej spolupráce a dosiahnutia ich spoločného cieľa. Partneri memoranda vyjadrili záujem aktívne spolupracovať v boji proti všetkým formám násilia, prejavom neznášanlivosti, diskriminácie, proti nelegálnemu stávkovaniu a ovplyvňovaniu výsledkov súťaží a najmä proti dopingu v športe.

Súčasťou spoločných aktivít bude napríklad formulovanie podmienok na všestranný rozvoj a podporu športových činností, ale aj organizovanie spoločných výjazdov do miest a obcí, kde sa okrem stretnutí s komunálnymi lídrami navštívia školy a za účasti zvučných športových mien budú diskutovať o prínose športu. Zároveň budú spoločne prezentovať príklady dobrej praxe, ktoré by mali motivovať samosprávy k takým užitočným riešeniam, ktoré podporili športové aktivity v konkrétnych mestách či obciach.

Užitočnosť a spoločenský prínos

Signatári memoranda sa zhodli na tom, že najbližšie obdobie bude diárom športovej diskusie, ktorú zavŕšia potrebné riešenia pre rozvoj športu a na podporu pohybových aktivít. „Šport spája a motivuje. Preto od tejto spolupráce očakávame užitočnosť a všeobecný spoločenský prínos,“ zhodli sa pri podpise memoranda Branislav Tréger s Antonom Siekelom.

Memorandum o spolupráci ZMOS a SOŠV
Branislav Tréger (vľavo) a Anton Siekel po podpise memoranda o spolupráci.
Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV