Komisia pre rozvoj olympizmu

Predseda
Zdenko Kríž
viceprezident SOŠV pre olympizmus
Členovia
Pavel Ružbarský
SOA
Ivan Čierny
ZOK SR
Monika Šišková
komisia SOŠV pre ženy a šport
Katarína Ráczová
Klub Fair play SOŠV
Dagmar Rajčanová
environmentálna komisia SOŠV
Martina Gogolová Kohlová
komisia športovcov SOŠV
Michal Martikán
Slovenská asociácia olympionikov
Zdenka Letenayová
SOŠM
Ivana Motolíková
oddelenie olympizmu
Vladimír Miller
oddelenie olympizmu
Silvia Remiašová
oddelenie olympizmu
Igor Kováč
oddelenie olympizmu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri