Komisia pre rozvoj olympizmu

Predseda
Zdenko Kríž
viceprezident SOV pre olympizmus
Členovia
Martina Kohlová
komisia športovcov SOV
Dagmar Rajčanová
environmentálna komisia SOV
Monika Šišková
komisia SOV pre ženy a šport
Katarína Ráczová
KFP SOV
Viera Bebčáková
SOA
Zdenka Letenayová
SOŠM
Jozef Gönci
viceprezident SOV, dočasne poverený zastupovať SAO
Ivan Čierny
ZOK SR
Ivana Motolíková
oddelenie olympizmu
Vladimír Miller
oddelenie olympizmu
Silvia Remiašová
oddelenie olympizmu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri