Komisia pre rozvoj olympizmu

Predsedníčka
Danka Barteková
viceprezidentka SOŠV
Členovia
Anastasia Kuzminová
členka VV SOŠV, olympijské vzťahy
Jozef Gönci
člen VV SOŠV
Elena Malíková
predsedníčka Slovenskej olympijskej akadémie
Martina Gogolová Kohlová
komisia športovcov SOŠV
Alexandra Madrová
komisia trvalej udržateľnosti SOŠV
Monika Šišková
komisia SOŠV pre rovnosť príležitostí
Katarína Ráczová
Klub Fair play SOŠV
Diana Kosová
SOŠM
Michal Martikán
Slovenská asociácia olympionikov
Ivana Motolíková
oddelenie olympizmu
Vladimír Miller
ZOK SR
Alexandra Longová
komisia športovcov SOŠV
Igor Kováč
oddelenie olympizmu SOŠV
Tajomníčka
Ivana Motolíková
riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV