História Olympijského dňa

Zrod novovekého olympijského hnutia

23. jún 1894: V Paríži sa zhromaždili delegáti z 12 štátov a jednomyseľne hlasovali za podporu návrhu Pierra de Coubertin oživiť olympijské hry.

Prvý svetový Olympijský deň

23. jún 1948: Oslavy prvého svetového Olympijského dňa sa konali za podpory spolu deviatich národných olympijských výborov (NOV), ktoré hostili oslavy v nasledujúcich štátoch: Rakúsko, Belgicko, Kanada, Veľká Británia, Grécko, Portugalsko, Švajčiarsko, Uruguaj a Venezuela.

Zahrnutie osláv Olympijského dňa do Olympijskej charty

1978: Olympijská charta prvýkrát odporúča, aby všetky národné olympijské výbory zorganizovali Olympijský deň na podporu olympijského hnutia. Idea pozdvihnutia osláv prostredníctvom organizovania podujatí počas celého týždňa bola pridaná do verzie Olympijskej charty z roku 1990.

Beh Olympijského dňa

23. jún 1987: Koncept Behu Olympijského dňa odštartovala komisia Medzinárodného olympijského výboru pre šport pre všetkých. V prvom Behu Olympijského dňa sa bežalo na vzdialenosť 10 km a na jeho organizácii sa podieľalo 45 národných olympijských výborov.

Začiatok osláv a organizácie aktivít Olympijského dňa na Slovensku

1993

60. výročie

23. jún 2008: Oslava Olympijského dňa už má 60 rokov! Počas všetkých tých rokov sa Olympijský deň zmenil na jedinú výročnú celosvetovú oslavu olympijského hnutia a pomohol šíriť olympijské hodnoty do všetkých kútov sveta.

„Hýb sa, uč sa a objavuj“

Marec 2009: Zavedenie pilierov „Hýb sa, uč sa a objavuj“ na rozšírenie rozsahu aktivít, ktoré môže ponúkať Olympijský deň.

Olympijský deň na Slovenku

23. jún 2018: Oslava 25.výročia organizovania olympijských aktivít a propagácia Olympijského dňa na Slovensku.

Transformácia na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia s názvom Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV)

7. december 2018

Štatistika účastníkov aktivít Olympijského dňa všetkých vekových kategórií v rokoch 2005 až 2019

História účasti na podujatiach OD 2005 až 2019

 

Olympijský deň v roku 2020

V dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 a z toho vyplývajúcich vládnych opatrení pristúpil SOŠV k rozhodnutiu presunúť aktivity Olympijského dňa do online priestoru. V rámci osláv Olympijského dňa 2020 sa na jeho aktivitách zúčastnilo 6906 účastníkov.

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque