História Olympijského dňa

Zrod novovekého olympijského hnutia

23. jún 1894: V Paríži sa zhromaždili delegáti z 12 štátov a jednomyseľne hlasovali za podporu návrhu Pierra de Coubertin oživiť olympijské hry.

Prvý svetový Olympijský deň

23. jún 1948: Oslavy prvého svetového Olympijského dňa sa konali za podpory spolu deviatich národných olympijských výborov (NOV), ktoré hostili oslavy v nasledujúcich štátoch: Rakúsko, Belgicko, Kanada, Veľká Británia, Grécko, Portugalsko, Švajčiarsko, Uruguaj a Venezuela.

Zahrnutie osláv Olympijského dňa do Olympijskej charty

1978: Olympijská charta prvýkrát odporúča, aby všetky národné olympijské výbory zorganizovali Olympijský deň na podporu olympijského hnutia. Idea pozdvihnutia osláv prostredníctvom organizovania podujatí počas celého týždňa bola pridaná do verzie Olympijskej charty z roku 1990.

Beh Olympijského dňa

23. jún 1987: Koncept Behu Olympijského dňa odštartovala komisia Medzinárodného olympijského výboru pre šport pre všetkých. V prvom Behu Olympijského dňa sa bežalo na vzdialenosť 10 km a na jeho organizácii sa podieľalo 45 národných olympijských výborov.

Začiatok osláv a organizácie aktivít Olympijského dňa na Slovensku

1993

60. výročie

23. jún 2008: Oslava Olympijského dňa už má 60 rokov! Počas všetkých tých rokov sa Olympijský deň zmenil na jedinú výročnú celosvetovú oslavu olympijského hnutia a pomohol šíriť olympijské hodnoty do všetkých kútov sveta.

„Hýb sa, uč sa a objavuj“

Marec 2009: Zavedenie pilierov „Hýb sa, uč sa a objavuj“ na rozšírenie rozsahu aktivít, ktoré môže ponúkať Olympijský deň.

Olympijský deň na Slovenku

23. jún 2018: Oslava 25.výročia organizovania olympijských aktivít a propagácia Olympijského dňa na Slovensku.

Transformácia na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia s názvom Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

7. december 2018

Štatistika účastníkov Olympijského dňa všetkých vekových kategórií aktivít od roku 2005 do roku 2018.
 

Rok Počet účastníkov
2005 91 031
2006 28 925
2007 26 541
2008 37 089
2009 34 465
2010 28 012
2011 49 820
2012 55 160
2013 32 095
2014 39 562
2015 31 034
2016 27 741
2017 31 356
2018 118 746
2019 127 000
Spolu 758 577

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri