O PROJEKTE

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek na svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Olympijský deň je oslavou olympizmu, životnej filozofie, oslavujúcej a vyvážene spájajúcej telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spája šport s kultúrou a výchovou a snaží sa o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní základných etických princípov.

Podľa prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha, Olympijský deň umožňuje celému svetu zdieľať radosť zo športu, zapojiť sa do športových aktivít a zjednotiť sa v duchu olympijských hodnôt. Je vynikajúcim prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli zdravý a aktívny život (pozri viac).

Olympijský deň sa prvýkrát konal v roku 1948 na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia. Jeho osláv sa zúčastnilo deväť národných olympijských výborov.

Do osláv Olympijského dňa sa každoročne zapája aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Vďaka podpore olympijských klubov, škôl či športových subjektov sa každý rok darí zorganizovať široká paleta podujatí a aktivít, ktoré dôstojným spôsobom pripomínajú nesmrteľnú olympijskú myšlienku.

SOŠV vyzýva všetkých, aby sa aj tento rok zapojili do tejto celosvetovej kampane a prispeli tak k podpore mieru a pozitívnych stránok ľudskosti.

REGISTRÁCIA PODUJATIA POKYNY PRE ORGANIZÁTOROV

HÝB SA!

Povzbudzujme ľudí, aby počas Olympijského Dňa boli aktívni. „Pohyb“ sa môže vzťahovať na všetky typy fyzickej aktivity ľudí všetkých vekových skupín a úrovní schopností.

Zisti viac

UČ SA!

Vzdelávajte sa a oboznamujte sa s úlohou športu v spoločnosti a olympijskými hodnotami.

Zisti viac

OBJAVUJ!

Objavovať zaujímavosti z oblasti športu a olympizmu môžete aj v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu.

Zisti viac

SPOLOČNE ZA LEPŠÍ SVET

Urobte z Olympijského dňa celosvetovú oslavu pohybu a spolupatričnosti a motivujte ľudí k spoločnej aktivite!

Zisti viac

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque