VZDELÁVANIE - „UČ SA“

Vzdelávajte sa a oboznamujte sa s úlohou športu v spoločnosti a olympijskými hodnotami.

Zorganizujte počas Olympijského dňa aj aktivity oslavujúce a charakterizujúce olympijské hodnoty. Naučte ľudí niečo o hodnotách výnimočnosti, rešpektu a priateľstva, a o tom, ako môžu tieto hodnoty uplatniť na ihrisku aj mimo neho.

Slovenský olympijský a športový výbor ponúka voľne stiahnuteľné manuály k vzdelávaciemu programu olympijských hodnôt OVEP, ktoré sú cenným zdrojom informácií o olympizme a olympijskom hnutí, a ktoré môžu učitelia a vychovávatelia preniesť do svojich tried a osloviť nimi deti a mládež.

Ich najnovšou súčasťou sú aj metodické kartičky k vzdelávacej téme fair play.

Vzdelávanie v duchu olympijských hodnôt môže pomôcť utvoriť prostredie, propagujúce hodnoty ako snaha o výnimočnosť, rešpekt, fair play či priateľstvo, cez aktivity, ktoré sú: zábavné, tvorivé, telovýchovné, relevantné a inšpirujúce.

Tieto individuálne a na tím orientované aktivity pomáhajú mladým ľuďom budovať pozitívne morálno-etické kvality a pripraviť ich tak stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti, ktorí sú schopní lepšie čeliť výzvam v ich ďalšom živote.

Nedeliteľnou súčasťou olympijského vzdelávania je pochopiteľne aj harmonický rozvoj tela, mysle a ducha, ktorý popri rozvoji fyzickej zdatnosti a vedomostí kladie dôraz aj na kreatívne zručnosti, napr. v podobe uplatnenia rôznych umeleckých nadaní.

Slovenský olympijský a športový výbor preto každoročne organizuje súťaže, ktorými motivuje deti a mládež tento antický ideál kalokagatie rozvíjať.

V rámci Programu vzdelávania o olympijských hodnotách (OVEP) organizuje SOŠV aj bezplatné webináre. Popri jednotlivých olympijských hodnotách, ako sú výnimočnosť, rešpekt či fair play, ponúkajú webináre možnosť rozšíriť si svoje znalosti aj z oblasti antidopingu, výživy i environmentálnej výchovy.

Videozáznamy z webinárov sú dostupné na youtube kanáli Slovenský olympijský tím.

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque