ORGANIZAČNÉ POKYNY

Podujatia Olympijského dňa prebiehajú v období 1. mája  - 30. júna 2023.

Na základe troch pilierov propagujúcich olympizmus, ktorými sú pohyb, vzdelávanie a poznávanie, SOŠV ponúka príležitosť organizovať oslavy Olympijského dňa pre všetkých. Dôraz sa pritom kladie na deti a mládež, pre ktoré podujatia organizujú učitelia zo všetkých typov škôl, ale tiež mestá a obce, centrá voľného času, regionálne olympijské kluby či športové kluby. Do organizácie podujatí sa môžu zapojiť aj organizátori denných táborov či športových sústredení.

Súťažným, športovým aktivitám by mal predchádzať otvárací ceremoniál so zapálením olympijskej pochodne, olympijskou hymnou či prísahou.

V roku 2022 pridal Medzinárodný olympijský výbor k tradičným trom pilierom "Hýb sa", "Uč sa", Objavuj" aj štvrtý pilier "Spoločne pre lepši svet". Ten má byť každý rok venovaný jednej téme. V roku 2022 bol počas osláv Olympijského dňa touto témou MIER.

Každú udalosť, ktorú organizujete označte logom Olympijský deň. Na sociálnych sieťach použite hashtag #OlympicDay

Prečítajte si manuál k organizácii podujatí Olympijského dňa, kde nájdete podrobnejšie informácie (viď. nižšie). Pre účastníkov podujatí si môžete vyplniť a vytlačiť certifikát o účasti. K dispozícii je tiež logo Olympijského dňa a olympijská hymna, ktoré môžete použiť pri svojich aktivitách.

Zaregistrujte svoje podujatie. Registráciu spúšťame od apríla 2023.

V prípade otázok píšte na [email protected].

Registrácia podujatia

NA STIAHNUTIE

Hymna olympijského dňa

OLYMPIJSKÁ
HYMNA

Zahájte svoje podujatie Olympijského dňa otváracím ceremoniálom, vrátane olympijskej hymny.

STIAHNI HYMNU

Logo olympijského dňa

LOGO
OLYMPIJSKÉHO DŇA

Označte svoje podujatie Olympijského dňa oficiálnym logom.

STIAHNI LOGO

Certifikát olympijského dňa

CERTIFIKÁT
OLYMPIJSKÉHO DŇA

Odmeňte účastníkov svojho podujatia Olympijského dňa oficiálnym certifikátom.

STIAHNI CERTIFIKÁT

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV