ORGANIZAČNÉ POKYNY

Podujatia Olympijského dňa prebiehajú v období 1. júna  - 30. júna 2024. V tomto roku sú všetky podujatia Olympijského dňa zároveň súčasťou slovenskej štafety "Naše farby, naše srdcia" pri príležitosti nadchádzajúcich Hier XXXIII. olympiády v Paríži (26. júl - 11. august 2024).

Na základe troch pilierov propagujúcich olympizmus, ktorými sú pohyb, vzdelávanie a poznávanie, SOŠV ponúka príležitosť organizovať oslavy Olympijského dňa pre všetkých. Dôraz sa pritom kladie na deti a mládež, pre ktoré podujatia organizujú učitelia zo všetkých typov škôl, ale tiež mestá a obce, centrá voľného času, regionálne olympijské kluby či športové kluby. Do organizácie podujatí sa môžu zapojiť aj organizátori denných táborov či športových sústredení.

Súťažným, športovým aktivitám by mal predchádzať otvárací ceremoniál so zapálením olympijskej pochodne, olympijskou hymnou či prísahou.

Každú udalosť, ktorú organizujete označte logom Olympijský deň. Na sociálnych sieťach použite hashtag #OlympicDay

Pre inšpiráciu môžete tiež využiť aktuálny manuál pre organizáciu podujatí Olympijského dňa Medzinárodného olympijského výboru - Olympic Day Toolkit 2024 (pozri nižšie). Pre účastníkov podujatí si môžete vyplniť a vytlačiť certifikát o účasti. K dispozícii je tiež logo Olympijského dňa a olympijská hymna, ktoré môžete použiť pri svojich aktivitách. SOŠV tiež ponúka bohatú zbierku publikácií a informačných zdrojov s olympijskou tematikou.

Publikácie OVEP

SOŠV nebude organizátorov registrovaných podujatí podporovať materiálne. Pre tento účel bol od tohto roku zriadený online FANSHOP Slovenského olympijského tímu, kde sú k dispozícii na zakúpenie rôzne propagačné materiály s olympijskou symbolikou, vrátane produktového radu "Olympijský deň".

FANSHOP SOT

Zaregistrujte svoje podujatie. Registráciu spúšťame symbolicky 100 dní pred začiatkom OH 2024 v Paríži, čiže 17. apríla 2024. 

Registrácia podujatia

V prípade otázok píšte na [email protected].

NA STIAHNUTIE

Hymna olympijského dňa

OLYMPIJSKÁ
HYMNA

Zahájte svoje podujatie Olympijského dňa otváracím ceremoniálom, vrátane olympijskej hymny.

STIAHNI HYMNU

Logo olympijského dňa

LOGO
OLYMPIJSKÉHO DŇA

Označte svoje podujatie Olympijského dňa oficiálnym logom.

STIAHNI LOGO

Certifikát olympijského dňa

CERTIFIKÁT
OLYMPIJSKÉHO DŇA

Odmeňte účastníkov svojho podujatia Olympijského dňa oficiálnym certifikátom.

STIAHNI CERTIFIKÁT

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque