ORGANIZAČNÉ POKYNY

Podujatia Olympijského dňa v roku 2020 budú prebiehať v období 1. mája  - 30. júna.

Aktivity Olympijského dňa na Slovensku môžete zorganizovať vo svojej škole, škôlke, športovom klube či meste.

Každú udalosť, ktorú organizujete označte logom Olympijský deň. Na sociálnych sieťach použite hashtag #OlympicDay.

Prečítajte si manuál k organizácii podujatí Olympijského dňa, kde nájdete podrobnejšie informácie. Pre účastníkov podujatí si môžete vyplniť a vytlačiť certifikát o účasti. K dispozícii je tiež logo Olympijského dňa a olympijská hymna, ktoré môžete použiť pri svojich aktivitách.

Manuál k organizácii olympijského dňa, logo, vzor certifikátu, olympijská hymna a kontakty na regionálne Olympijské kluby SR sú k dispozícii na stiahnutie v priložených dokumentoch (viď. nižšie).

Chceš získať propagačný materiál na podujatie Olympijský deň?
Zaregistruj svoje podujatie v mesiaci apríl. Slovenský olympijský a športový výbor podporí celkovo 500 škôl na Slovensku.

Nestihli ste sa zaregistrovať?
Olympijské kluby SR dostanú finančnú a materiálnu podporu  na podujatie Olympijský deň. Kontaktujte Olympijský klub SR vo svojom regióne. V prípade otázok píš na [email protected].

Registrácia podujatia

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri