ORGANIZAČNÉ POKYNY

V dôsledku pretrvávajúcej pandemickej situácie SOŠV presúva aktivity Olympijského dňa 2021 do online priestoru.

Hromadné podujatia organizované v rámci osláv Olympijského dňa budú prebiehať až po uvoľnení opatrení.

Podujatia Olympijského dňa prebiehajú v období 1. mája  - 31. júla 2021.

Na základe troch pilierov propagujúcich olympizmus, ktorými sú pohyb, vzdelávanie a poznávanie, SOŠV ponúka príležitosť organizovať oslavy Olympijského dňa pre všetkých. Dôraz sa pritom kladie na deti a mládež, pre ktoré podujatia organizujú učitelia zo všetkých typov škôl, ale tiež mestá a obce, centrá voľného času, regionálne olympijské kluby či športové kluby. Do organizácie podujatí sa môžu zapojiť aj organizátori denných táborov či športových sústredení.

Súťažným, športovým aktivitám by mal predchádzať otvárací ceremoniál so zapálením olympijskej pochodne, olympijskou hymnou či prísahou.

Každú udalosť, ktorú organizujete označte logom Olympijský deň. Na sociálnych sieťach použite hashtag #OlympicDay.

Prečítajte si manuál k organizácii podujatí Olympijského dňa, kde nájdete podrobnejšie informácie (viď. nižšie). Pre účastníkov podujatí si môžete vyplniť a vytlačiť certifikát o účasti. K dispozícii je tiež logo Olympijského dňa a olympijská hymna, ktoré môžete použiť pri svojich aktivitách.

Chceš získať propagačný materiál na podujatie Olympijský deň?

Zaregistruj svoje podujatie a získaš propagačný materiál. Registráciu spúšťame od apríla 2021.

V prípade otázok píš na [email protected].

Registrácia podujatia

NA STIAHNUTIE

Hymna olympijského dňa

OLYMPIJSKÁ
HYMNA

Zahájte svoje podujatie Olympijského dňa otváracím ceremoniálom, vrátane olympijskej hymny.

STIAHNI HYMNU

Logo olympijského dňa

LOGO
OLYMPIJSKÉHO DŇA

Označte svoje podujatie Olympijského dňa oficiálnym logom.

STIAHNI LOGO

Certifikát olympijského dňa

CERTIFIKÁT
OLYMPIJSKÉHO DŇA

Odmeňte účastníkov svojho podujatia Olympijského dňa oficiálnym certifikátom.

STIAHNI CERTIFIKÁT

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri