Urobte z Olympijského dňa celosvetovú oslavu pohybu a spolupatričnosti a motivujte ľudí k spoločnej aktivite!

Urobte z Olympijského dňa celosvetovú oslavu pohybu a spolupatričnosti a motivujte ľudí k spoločnej aktivite!  So svojimi priateľmi, rodinami, partnermi, rodičmi, deťmi, susedmi či kolegami, podnecujte ľudí, aby hýbali, učili a objavovali šport.

Olympijský deň je príležitosťou propagovať myšlienky trvalej udržateľnosti, digitálnej komunikácie, inklúzie, solidarity a mieru.

Počas osláv Olympijského dňa môžete zapojiť mladých lídrov, ktorí sú príkladom pre svojich rovesníkov, zástupcov menšín, ľudí so zdravotným znevýhodnením a pod. Môžete vytvárať prepojenia medzi mladými ľuďmi a staršou generáciou. Môžete zvyšovať povedomie o sociálnych nerovnostiach i otázkach týkajúcich sa životného prostredia. Môžete organizovať online aj fyzické aktivity, aby ste zasiahli širšie publikum, či využívať sociálne médiá na propagáciu svojho podujatia aj v podobe živého vysielania.

Prostredníctvom svojho Olympijského dňa zdôrazňujte potenciál športu zjednocovať a posilňovať pocit byť „Spoločne za lepší svet“.

Tento nový, štvrtý pilier Olympijského dňa bude každý rok na celom svete venovaný jednej téme. Medzinárodný olympijský výbor rozhodol, že v roku 2022 bude touto témou „Spoločne za mierový svet“.

Venujte preto tento rok zvláštny dôraz propagácii mieru počas svojich osláv Olympijského dňa.

Pri svojich aktivitách môžete napríklad zorganizovať propagačné a vzdelávacie aktivity zamerané na dôležitosť dialógu, solidarity a mieru. Môžete tiež inšpirovať účastníkov svojich aktivít, aby si nafarbili svoje ruky v olympijských farbách, či jednoducho napísali na svoje dlane slovo „mier“ a následne zdieľali svoje fotografie a videá s použitím hashtagov #MoveForPeace #OlympicDay.

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola