POHYB - „HÝB SA“

Povzbudzujme ľudí, aby počas Olympijského dňa boli aktívni. „Pohyb“ sa môže vzťahovať na všetky typy telesnej aktivity ľudí všetkých vekových skupín a úrovní schopností.

Beh olympijského dňa sa môže považovať za hlavnú aktivitu Olympijského dňa. Organizovaná súťaž v behu predstavuje nákladovo nenáročnú formu podujatia s masovou účasťou na základnej úrovni.
Okrem Behu olympijského dňa je možné zorganizovať množstvo zábavných a herných aktivít, ktoré dokážu dostať ľudí von a prinútia ich hýbať sa, ako napríklad súťaže v preťahovaní lanom, plážový volejbal, plavecké preteky alebo dokonca výuka tanca, alebo hodina jogy!

Slovenský olympijský a športový výbor využíva Olympijský deň ako príležitosť na to, aby motivoval ľudí k vykonávaniu čo i len tých najjednoduchších aktivít, aby boli viac pohybovo aktívni. Napríklad, čo keby do školy či práce išli na bicykli alebo pešo a nie autom, príp. by vyšli po schodoch a nepoužili výťah. Aj malý pohyb sa počíta!

Niet pochýb, že pravidelný pohyb má priaznivé účinky na všeobecné zdravie obyvateľstva. Telesná nečinnosť je jeden z popredných rizikových faktorov globálnej úmrtnosti a má mnohé dopady na rozšírenie neprenosných chorôb, ako je diabetes, kardiovaskulárne problémy či rakovina. Odborné štúdie tiež upozorňujú na zásadný význam pohybovej aktivity pri redukcii stresu a depresívnych stavov. Pohyb je v mnohých prípadoch oveľa účinnejší a tiež dostupnejší ako užívanie psychofarmaceutík.

Vedecké výskumy z posledných rokov zároveň poukazujú na kľúčový význam pravidelného pohybu na činnosť mozgu, napr. na rozvoj kognitívnych funkcií (pamäť, sústredenie, kreativita), čím sa stáva dôležitým faktorom v procese učenia sa.

Organizáciou podujatí Olympijského dňa tak môžete aj vy prispieť k propagácii pohybu a upozorniť na jeho pozitíva. Registrácia podujatí pre rok 2024 bude spustená 17. apríla 2024.

Registrácia podujatia

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque