POHYB - „HÝB SA“

Povzbudzujme ľudí, aby počas Olympijského dňa boli aktívni. „Pohyb“ sa môže vzťahovať na všetky typy fyzickej aktivity ľudí všetkých vekových skupín a úrovní schopností.

Beh olympijského dňa sa môže považovať za hlavnú aktivitu Olympijského dňa. Organizovaná súťaž v behu predstavuje nákladovo nenáročný spôsob udržania podujatia s masovou účasťou na základnej úrovni.
Okrem Behu olympijského dňa je možné zorganizovať množstvo zábavných a herných aktivít, ktoré dokážu dostať ľudí von a prinútia ich hýbať sa, ako napríklad súťaže v preťahovaní lanom, plážový volejbal, plavecké preteky alebo dokonca výuka tanca, alebo hodina jogy!

Slovenský olympijský a športový výbor využíva Olympijský deň ako príležitosť na to, aby motivoval ľudí k vykonávaniu čo i len tých najjednoduchších aktivít, aby boli viac fyzicky aktívni. Napríklad, čo keby do školy či práce išli na bicykli alebo pešo a nie autom, príp. by vyšli po schodoch a nepoužili výťah. Aj malý pohyb sa počíta!

Niet pochýb, že pravidelný pohyb má priaznivé účinky na všeobecné zdravie obyvateľstva. Fyzická nečinnosť je jeden z popredných rizikových faktorov globálnej úmrtnosti a má mnohé dopady na rozšírenie neprenosných chorôb, ako je diabetes, kardiovaskulárne problémy či rakovina. Odborné štúdie tiež upozorňujú na zásadný význam fyzickej aktivity pri redukcii stresu a depresívnych stavov. Pohyb je v mnohých prípadoch oveľa účinnejší a tiež dostupnejší ako užívanie psychofarmaceutík.

Vedecké výskumy z posledných rokov zároveň poukazujú na kľúčový význam pravidelného pohybu na činnosť mozgu, napr. na rozvoj kognitívnych funkcií (pamäť, sústredenie, kreativita), čím sa stáva dôležitým faktorom v procese učenia sa.

Organizáciou podujatí Olympijského dňa tak môžete aj vy prispieť k propagácii pohybu a upozorniť na jeho pozitíva. Registrácia podujatí pre rok 2023 bude spustená v apríli 2023.

Registrácia podujatia

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV