POHYB - „HÝB SA“

Povzbudzujme ľudí, aby počas Olympijského dňa boli aktívni. „Pohyb“ sa môže vzťahovať na všetky typy fyzickej aktivity ľudí všetkých vekových skupín a úrovní schopností.

Beh Olympijského dňa
Beh Olympijského dňa sa môže považovať za hlavnú aktivitu Olympijského dňa. Organizovaná súťaž v behu predstavuje nákladovo efektívny spôsob udržania podujatia s masovou účasťou na základnej úrovni.
Okrem Behu Olympijského dňa je možné zorganizovať množstvo zábavných a herných aktivít, ktoré dokážu dostať  ľudí von a prinútia ich hýbať sa, ako napríklad súťaže v preťahovaní lanom, plážový volejbal, plavecké preteky alebo dokonca výuka tanca, alebo hodina jogy!

Slovenský olympijský a športový výbor využíva Olympijský deň ako príležitosť na to, aby motivoval ľudí k tomu, že budú vykonávať čo i len tie najjednoduchšie aktivity, aby boli viac fyzicky aktívni. Napríklad, čo keby do školy išli na bicykli alebo pešo a nie autom, alebo keby šli po schodoch a nepoužili výťah.  Aj malý pohyb sa počíta!

Fyzická nečinnosť je jeden z popredných rizikových faktorov globálnej úmrtnosti a má mnohé dopady na všeobecné rozšírenie neprenosných chorôb (ako je diabetes, kardiovaskulárne problémy, rakovina a pod.) a na všeobecné zdravie obyvateľstva na celom svete.

Registrácia podujatia

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri