Úvod

Bach

Milí priatelia olympizmu,

keď náš zakladateľ Pierre de Coubertin v roku 1894 obnovil olympijské hry, vnímal to ako spôsob na propagáciu mieru medzi ľuďmi a národmi. Ako večný vizionár vtedy povedal: „ Ak budú olympijské hry prosperovať, môžu sa stať účinným faktorom pri zabezpečení celosvetového mieru.“

Práve preto bolo zmyslom olympijského hnutia vždy podporovať mier prostredníctvom športu.

Olympijský deň, kedy oslavujeme založenie olympijského hnutia, je preto výbornou príležitosťou pripomenúť nám všetkým toto mierové posolstvo.

Šport vždy budoval mosty a spájal ľudí v duchu mieru a solidarity. V týchto ťažkých časoch, ktoré momentálne prežívame, kedy je konflikt a rozdeľovanie na vzostupe, potrebujeme túto zjednocujúcu silu športu viac než kedykoľvek predtým.

Olympijský duch nás vedie v našom úsilí ísť rýchlejšie, smerovať vyššie, stať sa silnejší a byť spoločne za mierový svet.

Počas Olympijského dňa sa preto k nám pridajte v našej výzve všetkým ľuďom na celom svete: dajte mieru šancu.

Thomas Bach
prezident MOV

_

SiekelVážení a milí priaznivci športu a olympizmu,

zakladateľ moderného olympizmu Pierre de Coubertin bral šport ako súčasť spoločenskej kultúry a olympijské hry i šport ako taký považoval za významné nástroje výchovy.

Olympijská charta definuje olympizmus ako životnú filozofiu, oslavujúcu a vyvážene spájajúcu telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založenom na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu, spoločenskej zodpovednosti a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov.

Dovoľte mi osobitne zdôrazniť výchovnú hodnotu dobrého príkladu. Ak chceme, aby mládež pravidelne či aspoň častejšie športovala a užívala si všetky benefity z tejto činnosti, potrebujeme ju k športu pritiahnuť.

Práve s týmto cieľom sa Slovenský olympijský a športový výbor snaží do aktívneho pôsobenia pri svojich podujatiach v rámci rozvoja olympizmu zapájať veľa bývalých či súčasných olympionikov. Našťastie, viacerí radi chodia na naše podujatia, osobitne na tie zamerané na mládež. Oni predstavujú ten živý dobrý príklad. Z podujatí zastrešovaných Slovenským olympijským a športovým výborom najväčšie a najtradičnejšie predstavuje Olympijský deň. Na rozdiel od iných podujatí SOŠV, ktoré sú výsostne „naše“, toto je celosvetové a na celej zemeguli dostáva do pohybu milióny ľudí.

Medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje už od roku 1948 - vždy 23. júna. Tento deň bol vyhlásený na počesť 23. júna 1894, keď bol na pôde parížskej univerzity Sorbonna založený Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a zároveň bolo prijaté rozhodnutie o obnovení antických olympijských hier.

Od roku 1987 sa v rámci osláv Olympijského dňa po celom svete konajú rozmanité športové akcie, medzi ktorými hrá prím Beh Olympijského dňa (BOD). Ten prvý sa bežal na desaťkilometrovej trati, ale nie je to vôbec dogma. Zvyčajne sa beží na tratiach dlhých desať kilometrov, päť kilometrov, respektíve tzv. Olympic Day Fun Run na 1500 metrov, ale pre malé deti je pochopiteľne prijateľná oveľa kratšia vzdialenosť.

Oslavy Olympijského dňa v jednotlivých krajinách zastrešujú národné olympijské výbory. Môžu zahŕňať – a na Slovensku vždy zahŕňajú – okrem behu aj ďalšie športové, ale aj kultúrne, vedomostné, či „fun“ aktivity.

Na Slovensku sa každoročne do akcií v rámci osláv Olympijského dňa v rôznych miestach Slovenska zapájajú desaťtisíce účastníkov. Tieto aktivity zastrešujú predovšetkým regionálne olympijské kluby, ktorých dnes v rôznych kútoch Slovenska máme už dvadsaťštyri.

Verím, že Olympijský deň dostane Slovensko do pohybu.

Anton Siekel
prezident SOŠV

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque