Úvod

Bach

Milí priatelia,

každý rok Olympijský deň umožňuje celému svetu zdieľať radosť zo športu, zapojiť sa do športových aktivít a zjednotiť sa v duchu olympijských hodnôt. Oslava Olympijského dňa sa prvýkrát konala v roku 1948 na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia. V súčasnosti, v našej neustále sa vyvíjajúcej sa spoločnosti, je Olympijský deň vynikajúcim prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli zdravý a aktívny život, a tiež na propagáciu úlohy športu v spoločnosti.

Národné olympijské výbory každoročne premieňajú Olympijský deň na podujatie, ktorá sa koná na celom svete, či už prostredníctvom športových aktivít, stretnutí so známymi športovcami, alebo koncertmi a výstavami v olympijskom duchu.

Práve tam môžete ako osoby zainteresované v olympijskom hnutí získať vplyv propagáciou športu a telesnej činnosti. Pritom budete približovať šport a jeho hodnoty stále väčšiemu a väčšiemu počtu ľudí, hlavne mladej generácii. Ďakujem Vám všetkým za podporu, za vnášanie radosti do športovania ľudí kdekoľvek na svete.

Ďakujem Vám za to, že uchovávate duch Olympijského dňa nažive.

Thomas Bach
prezident MOV

_

SiekelVážení a milí priaznivci športu a olympizmu,

zakladateľ moderného olympizmu Pierre de Coubertin bral šport ako súčasť spoločenskej kultúry a olympijské hry i šport ako taký považoval za významné nástroje výchovy.

Olympijská charta definuje olympizmus ako životnú filozofiu, oslavujúcu a vyvážene spájajúcu telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založenom na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu, spoločenskej zodpovednosti a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov.

Dovoľte mi osobitne zdôrazniť výchovnú hodnotu dobrého príkladu. Ak chceme, aby mládež pravidelne či aspoň častejšie športovala a užívala si všetky benefity z tejto činnosti, potrebujeme ju k športu pritiahnuť.

Práve s týmto cieľom sa Slovenský olympijský a športový výbor snaží do aktívneho pôsobenia pri svojich podujatiach v rámci rozvoja olympizmu zapájať veľa bývalých či súčasných olympionikov. Našťastie, viacerí radi chodia na naše podujatia, osobitne na tie zamerané na mládež. Oni predstavujú ten živý dobrý príklad. Z podujatí zastrešovaných Slovenským olympijským a športovým výborom najväčšie a najtradičnejšie predstavuje Olympijský deň. Na rozdiel od iných podujatí SOŠV, ktoré sú výsostne „naše“, toto je celosvetové a na celej zemeguli dostáva do pohybu milióny ľudí.

Medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje už od roku 1948 - vždy 23. júna. Tento deň bol vyhlásený na počesť 23. júna 1894, keď bol na pôde parížskej univerzity Sorbonna založený Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a zároveň bolo prijaté rozhodnutie o obnovení antických olympijských hier.

Od roku 1987 sa v rámci osláv Olympijského dňa po celom svete konajú rozmanité športové akcie, medzi ktorými hrá prím Beh Olympijského dňa (BOD). Ten prvý sa bežal na desaťkilometrovej trati, ale nie je to vôbec dogma. Zvyčajne sa beží na tratiach dlhých desať kilometrov, päť kilometrov, respektíve tzv. Olympic Day Fun Run na 1500 metrov, ale pre malé deti je pochopiteľne prijateľná oveľa kratšia vzdialenosť.

Oslavy Olympijského dňa v jednotlivých krajinách zastrešujú národné olympijské výbory. Môžu zahŕňať – a na Slovensku vždy zahŕňajú – okrem behu aj ďalšie športové, ale aj kultúrne, vedomostné, či „fun“ aktivity.

Na Slovensku sa každoročne do akcií v rámci osláv Olympijského dňa v rôznych miestach Slovenska zapájajú desaťtisíce účastníkov. Tieto aktivity zastrešujú predovšetkým regionálne olympijské kluby, ktorých dnes v rôznych kútoch Slovenska máme už dvadsaťštyri.

Verím, že Olympijský deň dostane Slovensko do pohybu.

Anton Siekel
prezident SOŠV

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri