Šport a olympizmus
4 min. čítania

Takmer 33-tisíc detí súťažilo v Olympijskom odznaku všestrannosti

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Žiaci ZŠ Karloveská v Bratislave počas projektu OLOV.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Rekordných 32 806 žiakov sa zapojilo v tomto školskom roku do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Podmienky pre zisk najcennejšieho zlatého odznaku splnilo 704 chlapcov a dievčat. Školské kolá vo vybraných školách svojou aktívnou účasťou podporila aj bývalá tenistka Dominika Cibulková, ktorá motivovala žiakov k častejšiemu a pravidelnejšiemu cvičeniu a pohybu.

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR chce projektom za pomoci učiteľov telesnej výchovy podporiť všestranný pohybový rozvoj žiakov. Cieľom OLOV je zároveň aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

VIAC O OLOV

Prvýkrát sa do OLOV zapojili aj žiaci iných ako 6. ročníkov základných škôl. Podmienky OLOV mohli plniť aj žiaci druhého stupňa základných škôl od 6. ročníka a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Z 32 806 aktívne zapojených detí bolo 17 218 chlapcov a 15 588 dievčat. Podmienky odznaku plnili v 392 školách po celom Slovensku. Najviac sa zapojili školy a žiaci zo Žilinského samosprávneho kraja, odkiaľ údaje do informačného systému SOŠV nahlásilo o 6400 žiakoch zástupcovia 81 škôl.

Viac ako 21 percent aktívne zapojených žiakov (6928) splnilo podmienky pre zisk niektorého z odznakov. Zlatý získalo 704, strieborný 2061 a bronzový 4163 detí.

„V týchto dňoch distribuujeme pre každého účastníka prostredníctvom jeho školy certifikát a tí, ktorí splnili podmienky, dostanú aj jednu z úrovní odznakov. Chceme sa poďakovať všetkým učiteľom, že v školách podporili projekt Olympijského odznaku všestrannosti a motivovali žiakov k zapojeniu sa. Žiaci sa presvedčili, ako na tom sú z fyzickej stránky, a mohli sa porovnať so svojimi rovesníkmi. O rok budú mať možnosť zistiť, či sa pohybovo zlepšili alebo zhoršili,“ povedala riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková.

Najlepší žiaci zo školských kôl budú súťažiť počas marca a apríla na krajských kolách OLOV, odkiaľ sa najlepší kvalifikujú na celoslovenské kolo. Najvšestrannejších žiakov Slovenska v tomto školskom roku spoznáme počas osláv Olympijského dňa v Bratislave 16. júna. Projekt OLOV okrem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podporujú aj exkluzívny partner SOŠV TIPOS a hlavný partner SOŠV ALLIANZ.

Štatistiky projektu Olympijský odznak všestrannosti 2022/23

Slovensko                               392 škôl          32 806 osôb

Banskobystrický kraj          40 škôl            3089 osôb

Bratislavský kraj                  34 škôl            3800 osôb

Košický kraj                         66 škôl            5767 osôb

Nitriansky kraj                     51 škôl            3135 osôb

Prešovský kraj                      62 škôl            5623 osôb

Trenčiansky kraj                  35 škôl            2976 osôb

Trnavský kraj                       23 škôl            2016 osôb

Žilinský kraj                         81 škôl            6400 osôb

Počet zlatých odznakov:               704 žiakov

Počet strieborných odznakov:    2061 žiakov

Počet bronzových odznakov:      4163 žiakov

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV