Patrícia Slošárová

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Atletika vrh guľou S
Nanking 2014
Slovensko
Atletika vrh guľou B finále