Patrícia Slošárová

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
SR
atletika vrh guľou S
Nanking 2014
SR
atletika vrh guľou B finále