Róbert Ruffíni OLY

Šport
Účasť
Ocenenia:
Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Soul 1988
ČSSR
Atletika skok do výšky 15