Darujte 2% zo zaplatenej dane Nadácii Slovenského olympijského výboru!Každý finančný dar bez ohľadu na výšku sumy si veľmi vážime nielen my, ale najmä všetci tí, ktorým sme pomohli v uplynulých rokoch pomôcť. Je úplne samozrejmé, že našu nadáciu podporuje hlavne jej zakladateľ - Slovenský olympijský výbor. My veríme, že sa pripojíte.

Naše hlavné priority sú:

 • podpora športu mládeže a športu pre všetkých
 • podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít detí a mládeže
 • výpomoc športovcom, olympionikom v sociálnej alebo zdravotnej núdzi

Všetky potrebné tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk. Za vašu pomoc Vám ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi:

IĆO: 42129737
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia Slovenského olympijského výboru
Ulica: Kukučínova
Číslo: 26
PSČ: 838 08
Obec: Bratislava


Postup krokov a časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15. 2. 2017  je posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31. 3. 2017 je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31. 3. 2017 je posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.

30. 4. 2017 je posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri