Šport a olympizmus
Komentár
Bratislava
5 min. čítania

Anton Siekel: Štátny tajomník pre šport už nie je bloger, má zodpovednosť voči celému športovému hnutiu

Anton Siekel
Vľavo štátny tajomník pre šport Ivan Husár, vpravo prezident SOŠV Anton Siekel.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR minulý týždeň rozdelilo len časť z avizovanej sumy 1,7 milióna eur na podporu významných medzinárodných športových súťaží a pretekov a tiež podujatí pre deti a mládež. Medzi organizátorov, ktorí sa prihlásili do výzvy, rozdelilo ministerstvo napokon len 663 023 eur, viaceré žiadosti boli odmietnuté predovšetkým z dôvodu nedostatočného spolufinancovania, počtu dní trvania podujatia či pravidla podporiť z jedného športu len dve najvýznamnejšie podujatia.

Slovenský olympijský a športový výbor už viackrát spochybnil nastavenie výzvy i kroky štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára. Podľa prezidenta SOŠV Antona Siekela už Ivan Husár nie je bloger, ale ako štátny tajomník pre šport so zodpovednosťou voči celému športovému hnutiu ministerstva musí vedieť prijať aj opodstatnenú kritiku.

Reakcia prezidenta SOŠV Antona Siekela na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o poskytnutí finančných prostriedkov v oblasti športu v roku 2020 podľa výzvy F-2020-DOT02:

„Slovenský olympijský a športový výbor ako strešná organizácia slovenského športového hnutia u nás vyjadrila na svojom webovom sídle i v médiách znepokojujúce stanovisko k výzve F-2020-DOT02. SOŠV dostal od športových subjektov i organizátorov podujatí po vyhlásení výzvy i následne po zverejnení rozhodnutia o rozdelení finančných prostriedkov množstvo kritických ohlasov, predovšetkým na nastavenie podmienok.

Štátny tajomník 3 na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Ivan Husár vo svojej reakcii na naše stanovisko uviedol aj tieto slová: „PRVÝ a zároveň POSLEDNÝ krát sekcia športu na Ministerstve školstva reaguje na bezostyšnú kritiku pracovníkov SOŠV...“ Musím pripomenúť pánovi štátnemu tajomníkovi, že stanovisko nebolo osobným názorom pracovníkov SOŠV. A už vonkoncom nemôžeme hovoriť o „bezostyšnej“ kritike, ale o oficiálnom stanovisku zástupcu športového hnutia.

Ivan Husár už nie je bloger s právom kritizovať všetko aj bez znalosti faktov. Ivan Husár je dnes už štátny tajomník pre šport so zodpovednosťou k celému športovému hnutiu. Ako vrcholný predstaviteľ ministerstva musí vedieť prijať aj opodstatnenú kritiku. Preto SOŠV nebude reagovať „prvý a poslednýkrát“, ale vždy, keď si to rozhodnutia, za ktoré Ivan Husár zodpovedá, budú vyžadovať.

Publikované skutočnosti, ktoré sme uviedli, pochádzajú z verejne dostupných zdrojov a faktov, sú podložené konkrétnymi argumentami. Nikto nemôže spochybniť, že počas jari boli bez udania dôvodu zrušené výzvy na sumu 2,1 milióna eur určené na Účel 02 Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2020 a Účel 05 Podpora pohybových aktivít detí, mládeže, seniorov a športu pre všetkých, ktorých rozhodnutia o poskytnutí či neposkytnutí dotácií mali byť zverejnené do 20. marca 2020. Až 10. júna 2020 vyšla informácia o zrušení týchto výziev. Nová výzva F-2020-DOT02 bola následne vyhlásená 15. júna 2020. Rozhodnutia o rozdelení prostriedkov, zverejnené 28. augusta 2020, vyvolali v športovom hnutí veľké rozhorčenie.

SOŠV ako reprezentant športového hnutia nemohol zostať ticho. Počet uchádzačov o dotáciu i počet odmietnutých žiadostí ukazujú, že kritériá vo výzve boli nastavené neodborne so zjavnou neznalosťou reálií v slovenskom športe, ktoré zjavne pán štátny tajomník na základe svojich postojov nepozná. Inak by sa nemohlo stať, aby sa z vyčlenenej sumy 1,7 milióna eur vyčerpalo dokopy len 663 023 eur. Kde skončil rozdiel medzi 2,1 miliónmi eur z prvej výzvy a dnešným stavom? Slovenský šport sa pritom stále nedočkal podpory zo strany štátu v koronavírusovej dobe.

Primárnym poslaním SOŠV je obhajovať záujmy športového hnutia a snaha o zlepšenie súčasného stavu v športe. Právom očakávame, že rovnako by mal svoje poslanie a úlohy vnímať aj štátny tajomník 3 Ivan Husár. Žiaľ, na základe jeho krokov musíme konštatovať opak. Výsledok výzvy je toho jasným dôkazom. Štátny tajomník 3 Ivan Husár i zastupujúci generálny riaditeľ sekcie športu Peter Dedík by mali prevziať za nečinnosť a neodborné kroky pri poslednej výzve osobnú zodpovednosť.

SOŠV bude naďalej zodpovedným zástupcom športových zväzov, športových organizácií a športovcov a bude naďalej obhajovať ich záujmy. V tomto kontexte SOŠV štátnemu tajomníkovi listom zo 17. augusta ponúkol užšiu participáciu a spoluprácu. Žiaľ, zostala bez reakcie.

Opakovane preto vyzývame pána štátneho tajomníka 3 Ivana Husára na osobné rokovanie, na ktorom mu ako zástupcovia športovej obce budeme tlmočiť naše konkrétne výhrady a predložíme aj návrhy riešení.“

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV